Tuloy ba ang eleksyon?

Napag-uusapan na ang eleksyon sa atin na naka-skedyul sa 2022 pa. Bahagyang nasindihan ang usapin sapagka’t ang halalan sa pagka-Pangulo ng US ay nakatakda nitong Nobyembre 3. Minungkahini Donald Trump na ipagpaliban ang halalan dahil saumiiral na pandemya nguni’t naging matibay ang paninindigan ng kanilang pamahalaan na ituloy ang halalan.

The post Tuloy ba ang eleksyon? first appeared on Abante.

tuloy ba ang eleksyon - Tuloy ba ang eleksyon?
TALAGA ba 14 - Tuloy ba ang eleksyon?

Napag-uusapan na ang eleksyon sa atin na naka-skedyul sa 2022 pa. Bahagyang nasindihan ang usapin sapagka’t ang halalan sa pagka-Pangulo ng US ay nakatakda nitong Nobyembre 3. Minungkahini Donald Trump na ipagpaliban ang halalan dahil saumiiral na pandemya nguni’t naging matibay ang paninindigan ng kanilang pamahalaan na ituloy ang halalan.

Ang eleksyon ay isang mahalagang elemento ng demokrasya. Ito ay isang pagkakataon kung saanang mga mamamayan ng isang bansa ay pumipiling kanilang mga kinatawan at mga mamumuno sakanila. Bukod rito, sa pamamagitan ng aktibidad naito, napapanagot ng taong-bayan ang kasalukuyangmga naka-upo. Sa madaling salita, ang halalan ay maaring isang paraan ng pagtutuus. Kapag nagingmabuti ang panunungkulan ng isang pulitiko, inaasahang muling ibibigay ng mga botante ang kanilang suporta. At, ganun din naman ang kabaligtaran, maari ring bawiin ang suporta.

Alinmang bansa, hindi mahirap makita ang kahalagahan ng isang eleksyon. Sa atin, ang kabanalan ng balota ay itinatadhana ng atingsaligang-batas sapagka’t ang resulta ng halalan ay ang pagpapahayag ng ninanais ng makapangyarihang sambayang Pilipino. Kasama rinsa itinakda ng mga sumulat ng saligang-batas ay kung kailan ito gaganapin—sa ikalawang Lunes ng Mayo, kada anim na taon para sa pagka-Pangulo at Pangalawang Pangulo.

Dito rin, may mga nagpapanukala na ipagpalibanang halalan sa 2022. Subali’t kilala ang mga Pilipino sa pagiging aktibo at pagkakaroon ng mala-fiesta na pakiramdam kapag halalan. Ayon sa COMELEC, laging naglalaro sa 75% ng mga botante ang aktwalna bumoboto. Nagpapatunay ito na mataas ang pagpapahala natin sa halalan. Nakakalungkot man, hindi ito nangangahulugan ng lubos na pag-unawasa tunay na katuturan nito o ng mataas na antas ng pagsusuri sa mga kandidato. Pero, ayon sa isangpag-aaral, tumataas na ang tiwala ng mga tao sahalalan at sa resulta nito. Sinasabi rin na unti-untinggumaganda ang pagpapatakbo ng automated elections sa bansa.

Totoo rin na ang pandemya ay magbibigay ng mgapanibagong hamon sa ating halalan. Kung ang halalan sa Pilipinas ay gagawin ngayon, maasahanna natin ang pagbagsak ng dami ng mga bobotodahil sa kanilang magiging pag-iingat. Hindi rin natindapat pagpilian ang pagpapaliban ng eleksyon. Bukod sa magiging paglabag sa mga prinsipyo ng demokrasya na natalakay, asahan na natin ang magiging pagtutol ng marami dahil sa pangamba namaulit ang karanasan nuong panahong ng batasmilitar ni Marcos. Dapat nating tandaan na ang sitwasyon sa pulitika ay mayroong malaking epektosa ekonomiya. At, magiging malaking dagok sanaghihingalong ekonomiya kapag nagkaroon pa ng bahid ng pagiging hindi mahina ng ating sistema ng pamamahala.

Ang makakatulong ay, una, siguruhin na matutuloyang halalan sa 2022. Dapat rin nating pag-ibayuhinang mga magandang nangyari sa ating sistema ng halalan. Siguraduhin nating mas maayos ang atingimprastrakturang digital. Malaki rin ang magagawang paggamit ng national ID sa pagpapatibay ng proteksyon ng sistema laban sa pandaraya. Nasa pamahalaan din ang susi para mangyari ang mgaito. Kailangan lang gustuhin nilang mangyari.

The post Tuloy ba ang eleksyon? first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *