Sumisira sa pangarap ng mga magulang

Dear Abante: Naawa ako sa mga magulang ng mga estudyanteng na-recruit ng mga makakaliwang grupo (leftist group) at patuloy na nawawala hanggang ngayon.

sumisira sa pangarap ng mga magulang - Sumisira sa pangarap ng mga magulang
Sulat kay Editor 1 - Sumisira sa pangarap ng mga magulang

Dear Abante:

Naawa ako sa mga magulang ng mga estudyanteng na-recruit ng mga makakaliwang grupo (leftist group) at patuloy na nawawala hanggang ngayon.

Nakapanlulumong isipin na ang anak na mahal mo at ipinag-aral sa isang kilalang unibersidad upang hubuging maging isang mabuti at mahusay na mamamayan ng bansa ay iyon namang magiging lugar ng kapahamakan.

Dapat na talagang repasuhin ang patakaran ng mga paaralan lalo na ‘yung mga unibersidad kung saan maraming grupo ng kabataang makakaliwa ang nagpupugad.

Itong mga makakaliwang grupo na ito gaya ng Kabataan, Anak Bayan, Gabriela at iba pa ang siyang sumisira sa pangarap ng mga mag-aaral at ng mga magulang ng mga ito. Sila ang lumalason sa mga isipan ng inosenteng bata para sumama sa pakikibaka at paglaban sa gobyerno.

Akalain mo ‘yung gamitin mo ang kahinaan ng isang mag-aaral at kumbinsihing sumama sa grupo pagkatapos ay ire-recruit para sumama sa isang rally imbes na mag-aral.

Dapat na talagang putulin ang sungay ng mga grupong naglalaganap ng kapahamakan ng mga estudyante. Dapat na talagang wakasan ito.

Divine Macapobre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *