San Judas Tadeo, takbuhan ng mga wala nang pag-asa!

Ayon sa tradisyon, makalipas ng kamatayan ni San Judas Tadeo bilang isang martir noong 65 AD, binista ng mga peregrino ang kanyang libingan upang humingi ng tulong sa pinagdaraanang suliranin at marami nga sa kanila ang tumanggap ng lunas. Noon nagsimula ang bansag sa pinsan ni HesusKristo bilang ‘santo ng mga desesperado’.

The post San Judas Tadeo, takbuhan ng mga wala nang pag-asa! first appeared on Abante.

san judas tadeo takbuhan ng mga wala nang pag asa - San Judas Tadeo, takbuhan ng mga wala nang pag-asa!
church werpa 5 - San Judas Tadeo, takbuhan ng mga wala nang pag-asa!

Ayon sa tradisyon, makalipas ng kamatayan ni San Judas Tadeo bilang isang martir noong 65 AD, binista ng mga peregrino ang kanyang libingan upang humingi ng tulong sa pinagdaraanang suliranin at marami nga sa kanila ang tumanggap ng lunas. Noon nagsimula ang bansag sa pinsan ni HesusKristo bilang ‘santo ng mga desesperado’.

Sa Pilipinas at buong mundo, laganap ang pamimintuho kay San Judas Tadeo na kapangalan ng ‘Iscariote’ na nagkanulo sa Panginoon. Matatagpuan ang National Shine of St. Jude Thaddeus malapit sa Malacañang na dinudumog ng marami (noong hindi pa pademya) tuwing Huwebes para sa ‘pagsisiyam’ sa pintakasi ng mga gipit.

Sa maraming bansa, pinararangalan si San Judas Tadeo dahil sa bisa ng kanyang pamamagitan at panalangin sa mga imposibleng bagay. May mga dambana rin siyang itinayo ng mga deboto sa Australia, Brazil, Cuba, India, Iran, United Kingdom, Lebanon at US. Sa Chicago, Illinois makikita ang kanyang malaking simbahan na naitayo noong 1929.

Magkasamang ipinagdiriwang ang Pista nina San Simon at San Judas tuwing Oktubre 28 dahil sabay silang nag-alay ng buhay bilang martir. Sa kasaysayan, mababasa ang dusa ng dalawa sa “Acts of Simon and Jude” ng Obispong nagngangalang Abdias. Makikita sa kasalukuyan ang puntod ni San Judas Tadeo sa ilalim ng main altar ng St. Peter’s Basilica, Rome.

Ang palakol na madalas na makitang hawak ni San Judas ay pahiwatig kung paano siya namatay. Ang tangan niyang larawan ni Hesus sa dibdib ay ayon sa paniwala na magkahawig sila ng Panginoon, at ang ningas ng apoy sa kanyang ulo ay paalaa na naroon siya noong bumababa ang Espritu Santo sa upper room kung saan naganap ang Last Supper.

Dahil sa pagkakahawig ng pangalan kay Judas Iscariote, kakaunti lang noong una ang tumatawag kay San Judas Tadeo, dahil rito puna ng Simbahan, “it seems that seeking his intercession was seen as a ‘final resort’ when all else failed.” Sa kasalukuyang panahon, lalo na ngayong pandemya, mistulang mas dumami ang nananalangin kay San Judas upang humingi ng tulong.

San Judas, tulungan mo kaming makaahon sa paghihirap na dulot ng COVID-19!

The post San Judas Tadeo, takbuhan ng mga wala nang pag-asa! first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *