San Ignacio, ang tunay na kawal ni Kristo!

Kapistahan ngayon ng pundador ng ‘Society of Jesus’ o Jesuits, San Ignacio de Loyola. Dahil sa kanyang karanasan sa panalangin at pagsusuri ng sarili, tinagurian siyang patron ng ‘spiritual retreats’ ng Simbahan at ito ay isa sa mahahalagang pamana ng pari na dating sundalo.

san ignacio ang tunay na kawal ni kristo - San Ignacio, ang tunay na kawal ni Kristo!
Abante Fr. Richard Bolaton Church Werpa 1 - San Ignacio, ang tunay na kawal ni Kristo!

Kapistahan ngayon ng pundador ng ‘Society of Jesus’ o Jesuits, San Ignacio de Loyola. Dahil sa kanyang karanasan sa panalangin at pagsusuri ng sarili, tinagurian siyang patron ng ‘spiritual retreats’ ng Simbahan at ito ay isa sa mahahalagang pamana ng pari na dating sundalo.

Kaakit-akit ang buhay ni San Ignacio sa mara­ming tao. Masasabing isa siyang ‘manlalakbay’ katulad ng marami sa atin na naghahanap ng kahulugan at saysay sa buhay. Ngunit hindi nagpadaig si Ignacio sa pagkasiphayo matapos mabuwal sa labanan sa Pamplona noong 1521.

Bumangon ang nasu­gatang kapitan na binago ng Diyos matapos basahin ang dalawang libro: ‘Ang buhay ni Kristo’ at ‘Talambuhay ng mga Santo.’ Sa dabana ng Birhen ng Montserrat nagtungo siya, isinuko ang kanyang espada at ipinangako ang pagbabagong buhay.

Pagkaraan ng kanyang ‘conversion’ nabuhay siyang parang ermitayo sa isang yungib ng Manresa sa loob ng ilang buwan sa pagninilay, pagpapakasakit at panalangin. Doon sa kuweba isinulat niya ang kanyang ‘obra maes­tra’ na pinamagatang ‘Ejercicios Espirituales’.

Pagkalakbay sa Holy Land, nagtungo si Ignacio sa Barcelona at Paris upang mag-aral at dito sa huli ay kanyang itinatag ang ‘Compania de Jesus’ na may misyong labanan ang kasamaan at kamalian sa ilalim ng bandila ni Hesukristo. Saad ni Papa Paulo III nang pahintulutan ang samahan: “Narito ang daliri ng Diyos!”

Napakalaki ng kontribusyon ng mga paring Heswita sa pagsugpo sa kamalian ng Protestantismo sa Europa sa kanilang mga paaralan, sa kanilang pangangaral at sa mga aklat na kanilang isinulat. Kabilang sa unang pitong paring Jesuits ay si San Francisco Javier na malaki ang nagawa sa misyon sa Asya.

Mabunga ang naging buhay ni San Ignacio dahil sa sigpag at dedikasyon ng kanyang mga miyembro. Hanggang ngayon dama ang impluwensiya ng santo sa pamumuno ni Pope Francis na isang Heswita. Maipagmamalaking legado ng dakilang founder ang magaling niyang aral sa pananampalataya at sa maayos na paghubog sa mga kasapi ng kanyang kapisanan.

Ang banal na sundalo na magiting na taga-akay ng mga tao ay namayapa sa biyaya ng Diyos sa Roma noong 1566, pagkaraan ng labinlimang taong pamumuno sa nasabing religious order. Hamon sa atin na maglaan ng oras sa pagdarasal, sa pagninilay at manatiling bukas sa Diyos ang buhay ni San Ignacio de Loyola, ang tunay na kawal ni Kristo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *