Sabi-sabi, sulsol at sumbong

Mula pagkabata, tinuturo na sa atin sa paaralan at maging sabahay ang mga kasabihan na may mga aral, o mgasalawikain. Sinasabi na ang bawa’t kultura ay may kani-kaniyang bersyon kung paano sabihin ang mga aral na ito, nguni’t sa dulo, halos pare-pareho ang mensahe ng mga ito—gumawa ng kabutihan sa kapwa sa pamamagitan ng mgaalituntunin para sa sarili. Ang isang magandang halimbawanito ay ang laging naririnig na “ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili.” Ito ay tagubilin sa sarili at isang uri ng paggawa ng kabutihan sa kapwa.

The post Sabi-sabi, sulsol at sumbong first appeared on Abante.

sabi sabi sulsol at sumbong - Sabi-sabi, sulsol at sumbong
EDITORIAL LOGO Edwin Santiago talaga ba - Sabi-sabi, sulsol at sumbong

Mula pagkabata, tinuturo na sa atin sa paaralan at maging sabahay ang mga kasabihan na may mga aral, o mgasalawikain. Sinasabi na ang bawa’t kultura ay may kani-kaniyang bersyon kung paano sabihin ang mga aral na ito, nguni’t sa dulo, halos pare-pareho ang mensahe ng mga ito—gumawa ng kabutihan sa kapwa sa pamamagitan ng mgaalituntunin para sa sarili. Ang isang magandang halimbawanito ay ang laging naririnig na “ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili.” Ito ay tagubilin sa sarili at isang uri ng paggawa ng kabutihan sa kapwa.

Sa aking pananaw, ang alituntunin para sa sarili ay simple—huwag kang maniwala agad sa mga naririnig mo hangga’twala kang katibayan na galing sa isang pinagmulan nawalang pinapanigan. Sa lalong mas simpleng pananalita, kelangan ng edibensya at ang ebidensya ay dapat walangbahid.

Dapat mapagtanto natin na sa panahong ito, ang ebidensyaay madaling gawin. Kaya higit na mataas na pamantayan ang kinakailangan. Marami ring pagkakataon kung saan ang pinapakitang ebidensya ay kathang-isip o tumutukoy sa isangbahagi lamang ng kwento o sitwasyon, na nangangailanganng interpretasyon. Paano na lamang kung ang nagbigay ng pakahulugan sa ebidensya ay taong may sariling pakay?

Bagama’t hindi ito tahasang nakasulat sa salawikain, may kaakibat na mensahe ito ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ito ang bahagi kung saan tahimik na hinihimuk tayo na huwagmaging padalos-dalos sa ating mga magiging aksyon naposibleng maging mapaninsala. Kaya, babalik tayo sanaunang talakayan na hindi nararapat pumatol agad. Kasama na rito ay ang pagiging mapaglimi at mapanuri sa mgasinasabi ng ibang tao.

Kung titingnan natin, simple lang naman. Kaya, nakapagtataka kung bakit tila hindi isinasabuhay ang aralingito ng mga taong inaasahan natin na maging masugid natatalima sa ganitong payo dahil sa kanilang malawak nakaranasan o mataas na pinag-aralan, mapa-gobyerno o pang-pribado. Hindi naman ako maaring maniwala na hindi nilaalam ang isang bagay na ganito ka-basic.

Ang sapantaha ko ay ganito. Sila ay madaling mapaniwala samga sabi-sabi, sulsol, at sumbong ukol sa isang tao sapagka’tmayroon na silang kinikimkim na poot na naghahanap nalamang ng kaunting bahid ng ebidensya para magkaroon silang katwiran na gumawa ng aksyon laban sa taong ayaw nila. At, dahil alam ng mga nakapaligid sa kanila ang kanilangpagkamuhi, nagiging imbitasyon ito para mangalap ng pwedeng maging ebidensya na nakakapag-ningas ng damdamin.

Kapag tiningnan natin ng mabuti, nakakaawa rin ang mgataong napasakay sa mga hindi tamang ebidensya, lalong lalona kung ang naghain nito ay mga taong may sariling pakay. Bakit? Sapagka’t sila ay napaglaruan at napaikot ng mgataong nakapaligid sa kanila para sa kanilang sariling mgaadhikain.

Sa huli, ang pinaka-talo pa rin ay ang mga pinamumunuan ng mga taong walang bait sa sarili.

The post Sabi-sabi, sulsol at sumbong first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *