Sa gitna ng hirap, hilingin ang tapang ni Mother Cabrini!

Marami ang hanga sa tapang ni Francisca Xavier Cabrini, ang kauna-unahang naturalized American Saint at Patron ng immigrants. Si Mother Cabrini ay isang madreng Italyana na walang hinangad kundi makatulong sa mahihirap.

The post Sa gitna ng hirap, hilingin ang tapang ni Mother Cabrini! first appeared on Abante.

sa gitna ng hirap hilingin ang tapang ni mother cabrini - Sa gitna ng hirap, hilingin ang tapang ni Mother Cabrini!
EDITORIAL LOGO Richard Bolaton CHURCH WERPA - Sa gitna ng hirap, hilingin ang tapang ni Mother Cabrini!

Marami ang hanga sa tapang ni Francisca Xavier Cabrini, ang kauna-unahang naturalized American Saint at Patron ng immigrants. Si Mother Cabrini ay isang madreng Italyana na walang hinangad kundi makatulong sa mahihirap.

Noong 1880, matapos itatag ang Missionary Sisters of the Sacred Heart, binisita niya si Pope Leo XIII, upang hingin ang basbas na maging misyonera sa Tsina. Gayunman, imbes na sa Silangan, ipinadala siya ng Papa sa New York.

Dumating sa U.S. si Mother Cabrini taong 1889 pero ‘di siya pinansin ng arsobispo at nagsabing hindi niya kailangan ang madre. Iniutos pa nito na bumalik si Francisca sa Italy. Sa kaunti nitong kaalaman sa Ingles, sinabihan niya ang Prelado, “In America I stay!”

Gayon nga ang ginawa ng masakiting madre. Nanatili siya sa New York upang pagsilbihan ang mga kababayang Italian immigrant. Sa tapang at pananalig sa Diyos, tiyaga at kabanalan, maraming paralan, ospital at bahay-ampunan ang kanyang naitagtag.

Pumanaw ang masipag na madre sanhi ng sakit na malarya sa Chicago noong 1917 at agad itinanghal na santa ng Simbahan noong June 7, 1946. Walang pagod at matapang na tinawid ni Mother Cabrini ang dagat Atlantiko humigit kumulang 30 beses.

Ngayong Pista ni Mother Cabrini, Nobyembre 13 paanyaya ng Simbahan na maging buo ang loob natin katulad ng santa sa harap ng oposisyon at matapang sa gitna ng krisis at paghihirap— upang gawin ang tama at maghari ang kabutihan.

Kahit na sarado ang lahat ng pinto, nagtiwala si Mother Cabrini na plaguing may natitirang bukas na bintana. Nawa tularan natin ang sigla, sipag at sigasig ng madasaling Pundadora at ulit-ulitin kasama niya, “I can do all things in Christ who strengthens me!” (Phil 4:13)

The post Sa gitna ng hirap, hilingin ang tapang ni Mother Cabrini! first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *