Sa Bangsamoro man o sa Batanes mabilis ang aksyon ng mapagtugong administrasyon

Sa kabila ng kaliwa’t kanang hamon, walang tigil ang pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Duterte sa samu’t saring problema ng bansa.

sa bangsamoro man o sa batanes mabilis ang aksyon ng mapagtugong administrasyon - Sa Bangsamoro man o sa Batanes mabilis ang aksyon ng mapagtugong administrasyon
Abante karlo Nograles Kalihim Natin - Sa Bangsamoro man o sa Batanes mabilis ang aksyon ng mapagtugong administrasyon

Sa kabila ng kaliwa’t kanang hamon, walang tigil ang pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Duterte sa samu’t saring problema ng bansa.

Noong isang linggo, matapos umpisahan ang inisyal na hakbang sa pagdidekomisyon sa 12,000 mga dating kasapi sa armadong hanay ng Moro Islamic Liberation Front bilang bahagi ng mas mala­king proseso ng transisyon at normalisasyon, pinausad ng gabinete ang mga proseso tungo sa normalisasyon ng pa­ngangasiwa at transisyon sa tuluyang pamamahala ng isang tunay na Rehiyong Bangsamoro na ngayon ay mas kilala bilang Bangsamoro Auto­nomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Sa Cotabato City noong Miyerkoles, kasama ang pamunuan ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process sa pa­ngunguna ni General Carlito Galvez katuwang ang mga kinatawan ng gabinete, aming pinausad ang norma­lisasyon sa pamamagitan ng pagpapabilis ng mga kaparaanan tungo sa pagtatatag ng mga tanggapan para sa kabataan, kababaihan, mga pamayanan, pangangasiwa ng pagtugon sa mga sakuna, at opisina ng Bangsamoro Attorney General.

Katuwang ang Deve­lopment Academy of the Philippines (DAP) at ang Bangsamoro Transition Authority (BTA), tiwala tayo na ang mga inisyatibong ito sa pa­ngangasiwa ay magiging akma sa pangangaila­ngan at panawagan ng mga kapatid natin sa Bangsamoro Region.

Makikita sa mga prose­song ito sa Bangsamoro ang dalawang bugso ng inisyatibo ng gobyerno: ang pagsasaayos ng transisyon sa panga­ngasiwa at ang paglalatag ng mga gawain tungkol sa pamamahala ng kadulu-duluhang bahagi ng Bangsamoro — ang mga barangay at mga pamayanan.

Ang ating layunin sa lahat ng ito ay maging matagumpay ang lahat.
Pagsasabuhay lamang ito sa hangarin ng ating Pa­ngulo, na taga-Min­danao, na tuluyan nang paghariin ang kapa­yapaan at bigyang puwang ang kaunlaran sa rehiyon.

Pihit naman tayo sa Luzon. Matapos tumama ang lindol sa Itbayat sa lalawigan ng Batanes na nasa dulong hilaga ng bansa, agad na pinaarangkada ang lahat ng maaaring imobilisa ng gobyerno, mula erop­lano hanggang sa mga tauhan — empleyado man o sundalo — upang bigyan ng tugon ang sakunang kumitil sa buhay ng walo katao, nagsalanta sa maraming katawan at ari-arian at naminsala sa ating mga kababayang Ivatan.

Patuloy nating pinapakilos ang mga kaugnay na instrumento, tanggapan at mga kagamitan ng pamahalaan upang alalayan ang mabilis na pagbangon ng mga taga-Batanes mula sa trahedyang ito — pero inuuna natin ang paglilikas sa 752 mga nawalan ng tirahan, ang pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan, pagdamay sa mga naiwanang kaanak ng walong lumisan, paghahanap sa isang nawawala at ang paglapat ng lunas-medikal sa 63 mga sugatan.

Hindi po natin pababayaan ang mga nabiktima ng lindol na ito. Tumutugon na po ang pamahalaan sa pa­ngunguna at kumpas ng Pangulo. Umaarangkada na ang ating pagkalinga ng buong tapang at malasakit para sa mga nasalanta at apektado ng sakunang ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *