Poor justice system

Dear Abante:
Nalulungkot ako nang sobra. Naiinis at nadidismaya. Para bang ang mga nababasa, naririnig at napapanood kong mga balita ay nagpapakita ng ‘poor justice system’ sa ating bansa. Dahil sa pagbubukas ng isyu sa pagbibigay ng pagkakataon kay Sanchez, ang dating alkadeng gumahasa at pumatay sa dalawang UPLB students na makakuha ng parole o pagkakataong makalaya.

poor justice system - Poor justice system
Sulat kay Editor 1 - Poor justice system

SULAT KAY EDITOR

Dear Abante:
Nalulungkot ako nang sobra. Naiinis at nadidismaya. Para bang ang mga nababasa, naririnig at napapanood kong mga balita ay nagpapakita ng ‘poor justice system’ sa ating bansa. Dahil sa pagbubukas ng isyu sa pagbibigay ng pagkakataon kay Sanchez, ang dating alkadeng gumahasa at pumatay sa dalawang UPLB students na makakuha ng parole o pagkakataong makalaya.

Batid kong marami ang magpoprotesta at lubos kong ipinapanalangin na dinggin ang hinaing ng mga taong nagsusulong na pawalan ito ng bias at ‘wag siyang hayaang mapawalang sala. Sa aking sariling opinyon, ang pagpapatawad ay bukal sa pusong ipinagkakaloob sa mga taong humihingi ng tawad at inaaming mali sila. Ngunit matigas pa sa matigas ang paninindigan ni Sanchez na inosente siya.

Napapaisip ako nang maigi, naaalala ko ang mga balitang lumabas tungkol sa paghuli sa isang empleyado ng grocery dahil sa pagnanakaw niya ng corned beef dahil gutom na gutom siya. Inamin at pinagbayaran niya ang parusa sa kaniyang nagawang kamalian. Isa siyang halibawa ng dapat pagkalooban ng ‘second chance’.

Lily ng Veterans Village

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *