Pasasalamat sa Diyos ipakita sa pagtulong sa kapwa!

Ginugunita ng Simbahan ngayong araw ang Pista ni San Martin ng Tours , isa sa hinahangaang Santo sa tradisyon ng kanluranin. Ipinaganak si Martin sa Savaria, Diyosesis ng Pannonia, Unggarya taong 316 sa mga magulang na pagano at ‘di kaaunan ay na-convert sa Kristiyanismo.

The post Pasasalamat sa Diyos ipakita sa pagtulong sa kapwa! first appeared on Abante.

pasasalamat sa diyos ipakita sa pagtulong sa kapwa - Pasasalamat sa Diyos ipakita sa pagtulong sa kapwa!
EDITORIAL LOGO Richard Bolaton CHURCH WERPA - Pasasalamat sa Diyos ipakita sa pagtulong sa kapwa!

Ginugunita ng Simbahan ngayong araw ang Pista ni San Martin ng Tours , isa sa hinahangaang Santo sa tradisyon ng kanluranin. Ipinaganak si Martin sa Savaria, Diyosesis ng Pannonia, Unggarya taong 316 sa mga magulang na pagano at ‘di kaaunan ay na-convert sa Kristiyanismo.

Naglingkod si Martin bilang sundalo ng Imperyo Romano ngunit nagbitiw matapos ang dalawang taon nang siya ay mabinyagan. Sa kasaysayan, naitala ang kanyang mga kataga: “I am a soldier of Christ: it is not lawful for me to fight!” dahilan umano ng kanyang pagkakatanggal sa serbisyo.

Matapos ang pagbibitiw, naging disipulo siya ni Hilary ng Poitiers at nagtungo sa Italya upang namuhay bilang ermitanyo. Hindi nagtagal nahirang siya bilang ikatlong Obispo ng Tours noong 371. Bilang Obispo, ipinawasak ni Martin ang mga templo ng mga pagano sa nasasakupan.

Ang Abbey of Marmouteir ay monasteryong itinayo ni Martin sa France bilang Obispo. Naging sentro ito ng kultura dahil ginamit ng mga monghe sa pagsipi ng mahahalagang manuskrito ng Simbahan katulad ng Bibliya. Sa kasalukuyan ito ay paboritong pahingahan ng mga peregrino.

Nakilala si San Martin sa kanyang malasakit sa mga dukha at pulubi. Maging noong siya’y sundalo pa, may espesyal na lugar na sa kanyang puso ang mga nangangailagan. Hindi siya naging maramot sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap, sapagkat nakikita niya si Kristo sa kanila!

Sikat ang alamat na nagsasabing nang makasalubong si Martin sa Amiens ang isang pulubi sa gitna ng taglamig, hinati niya ang kanyang balabal at ibinalot sa nakahandusay sa daan. Noong gabing iyon, napanaginipan niya si Hesus suot ang kanyang balabal na nagpahayag sa mga kasamang anghel: “Martin clothe me with this robe.”

Dahil nadiskubre ni Martin sa kanyang buhay si HesuKristo, ang kanyang pagkakawang-gawa ay naging pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan ng Panginoong Diyos sa kanya. Pinatunayan ni Martin na ang pagiging mabuti ay tanda lamang pasasalamat sa dakilang Poon.

Ngayong araw ibulong natin sa Diyos ang ating pasasamat sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin. Nawa katulad ni San Martin ng Tours patuloy tayong maging matulungin at mapagkawanggawa sa mga kapuspalad bilang pagpapasalamat sa lahat ng ating tinanggap na binaya.

The post Pasasalamat sa Diyos ipakita sa pagtulong sa kapwa! first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *