Pamana ni Sta. Teresita ng Lisieux sa Simbahan!

Ipinagdiwang nitong, Oktubre 1 ang Pista ni Santa Teresita ng Batang Hesus, birhen at Pantas ng Simbahan. Si ‘Maria Francisca Teresa Martin’ tunay nitong pangalan ay anak nina Luis Martin at Celia Guerin. Ipinanganak si Teresita sa Alençon, France noong 1873.

The post Pamana ni Sta. Teresita ng Lisieux sa Simbahan! first appeared on Abante.

pamana ni sta teresita ng lisieux sa simbahan - Pamana ni Sta. Teresita ng Lisieux sa Simbahan!
church werpa 5 - Pamana ni Sta. Teresita ng Lisieux sa Simbahan!

Ipinagdiwang nitong, Oktubre 1 ang Pista ni Santa Teresita ng Batang Hesus, birhen at Pantas ng Simbahan. Si ‘Maria Francisca Teresa Martin’ tunay nitong pangalan ay anak nina Luis Martin at Celia Guerin. Ipinanganak si Teresita sa Alençon, France noong 1873.

Maagang nabalo si Luis Martin. Ang kanyang mga anak ay hinubog sa pamumuhay na maka-Diyos, bagay na makikita sa pagiging madre ng apat niyang anak. Di nagtagal, pumasok rin si Teresita sa edad na 15 sa monasteryo ng mga Carmelita noong 1888.

Masaya at panatag ang kalooban sa pagpapabanal ng sarili at paglilingkod sa Diyos, tinupad ni Teresita ang iba’t ibang gawain sa monasteryo. HInikayat niya ang mga kasama sa pamamagitan magandang halimbawa na magkaroon ng total na kumpiyansa sa Poon.

Ang lihim ng kabanalan ani Sor Teresita ay nasa pagtupad sa tungkulin gaano man ka-ordinaryo sa payak na paraan nang may pag-ibig. Maging ang sistema ng kanyang panalangin ay simple at walang partikular na balangkas o pamamaraan kundi ‘puso sa pusong pakikipag-usap’ kay Hesus.

Sa edad na 22 nahirang si Teresita bilang Novice Mistress. Nabatid ng kanyang superiora ang nag-uumapaw na pagmamahal kaya’t iniutos nitong isulat ni Teresita ang mga karanasan sa loob ng monasteryo sa isang talambuhay gamit ang titulong “Kasaysayan ng Isang Kaluluwa.” Maagap na sinunod ni Teresita ang utos.

Sa kanyang libro, ipinaliwanag ni Teresita ang “Munting Daan” na batay sa hamon ng Panginoon na manatiling katulad ng mga bata upang matamo ang kaharian (Mt. 18: 3-4) Sa kanyang talaarawan binigyang diin nito ang lubos na pagtitiwala at pag-ibig sa Diyos bilang mga sangkap ng tunay na kabanalan.

Kahit na nakakulong sa monasteryo patuloy ang pakikipag-ugnayan at panalangin ni Teresita sa pamamagitan ng kanyang mga liham sa mga misyonero. Sa katunayan, pumasok daw siya sa kumbento “para sa kaligtasan ng mga kaluluwa at para ipanalangin ang mga pari.”

Samantala, dahil sa sakit sa baga mabilis na bumagsak ang kanyang kalusugan, naghirap si Teresita at agad binawian ng buhay noong Setyembre 30, 1897 sa edad lamang na 24. Wika niya, “Gugugulin ko ang aking langit sa paggawa ng kabutihan sa lupa, magpapaulan ako ng mga rosas.”

Si Santa Teresita ang kinikilalang pintakasi ng mga misyon at ng mga may sakit sa baga. Ginawa siyang ganap na santa noong 1935 ni Pope Pius XI at idinekrarang ‘Doctor of the Chruch’ ni San Juan Pablo II noong 1997. Nawa ipanalangin tayo ng pindagpalang santa upang mapuksa na sa wakas ang COVID-19.

The post Pamana ni Sta. Teresita ng Lisieux sa Simbahan! first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *