Pagiging produktibo ng mga empleyado

Ang pagiging produktibo ng mga empleyado ay isa sa mga nakakatulong sa ekonomiya para ito ay umunlad. May mga pamahalaan na nagbibigay ng suporta sa larangan ng mga patakaran na naghihikayat sa mga kompanya na pag-ibayuhin ang pagi­ging produktibo ng mga empleyado.

pagiging produktibo ng mga empleyado - Pagiging produktibo ng mga empleyado
Edwin Santiago Talaga Ba Copy - Pagiging produktibo ng mga empleyado

Ang pagiging produktibo ng mga empleyado ay isa sa mga nakakatulong sa ekonomiya para ito ay umunlad. May mga pamahalaan na nagbibigay ng suporta sa larangan ng mga patakaran na naghihikayat sa mga kompanya na pag-ibayuhin ang pagi­ging produktibo ng mga empleyado.
Kapag produktibo ang mga empleyado, tataas ang kikitain ng mga kompanya, na dapat ay ibalik ang pakinaba­ngan sa lipunan, kagaya ng mas mababang pres­yo ng mga produkto o serbisyo, mas mataas na kalidad ng mga ito, mas mataas na suweldo ng mga empleyado, at iba pa.
Maraming mga eksperto ang nagsasabi na ang pagiging produktibo ng mga empleyado ay kakambal ng kanilang malasakit para sa kompanya. Napakagandang mapagmasdan ang mga taong nagmamalasakit sa negosyo na kanilang pinapasukan. Ang simpleng pag-iwas sa mga bagay na maaksaya—kagaya ng pagtitipid ng kuryente—ay isang magandang halimbawa ng malasakit.
Sa ganang akin, ang isa sa pinakamalakas na indikasyon ng pagmamalasakit sa kompanya ay ang pagkakaroon ng magandang customer service. Ang mga mamimili ang bumubuhay sa mga kompanya. Hindi ba nararapat lang na paglingkuran nang mabuti ang mga customers, lalo na kung ang hinihiling na antas at kalidad ng serbisyo ay ang ipinangako ng kompanya? Ito rin ang dapat na ibigay ng mga empleyado upang matulungan ang kompanya sa negosyo, na siya namang bumubuhay sa kanila at kanilang mga pamilya. May bigayan, sabi nga. Sa pagitan ng kompanya at ng mga empleyado, ang nararapat ay pagtutulungan, hindi lamangan, o kawalan ng pakialam sa isa’t isa.
Ngunit, nakakalungkot man sabihin, marami-rami sa ating mga kababayan ay walang pakialam.
Isang halimbawa ay ang aking naranasan sa Metromart. Ito ay isang online grocery delivery store. Sa halip na ikaw ang pupunta sa tindahan para bumili ng iyong mga pangangailangan, maaari mo nang gawin sa internet, at ihahatid sa iyong bahay ang iyong mga napamili. Magandang konsepto, siguradong patok sapagkat ito ay nagbibigay ng tinatawag na convenience—iwas biyahe papunta sa tindahan at iwas pagbubuhat. Sa larangan ng customer service, ang ganitong klase ng serbisyo ay naka-sentro sa pagpapabuti ng paggamit sa oras ng mga tao.
Kagaya ng mara­ming beses na nakaraan, umorder ako sa Met­romart. Itinaon ko na Linggo para kami ay nasa bahay. Umorder ako sa dalawang tindahan na ka-partner ng Metromart—ang Ro­binsons Supermarket Ermita at S&R Shaw. Pagkatapos mamili, sumang-ayon ako sa oras ng delivery na nilathala nila na 4:21pm to 5:21pm. Kaagad kong natanggap ang kumpirmasyon sa email ng 3:22pm. Dahil madalas din namang naat­raso ang Metromart sa mga nakaraang order, hindi ako nag-alala hanggang nu’ng 7:00pm nakita ko sa online system nila na ang dating delivery schedule ay napalitan na sa kinabukasan ng 10:00am to 11:00am.
Tama bang baguhin ang delivery iskedyul nang hindi nagsasabi? Kung hindi ko tiningnan sa system, buong gabi akong nag-intay. Tama rin ba na sila na ang mamili ng bagong iskedyul? Paano kung walang tatanggap? Nu’ng nag-message ako sa Met­romart, kaagad akong tinawagan at sinabi ko ang aking mga punto. Ang sabi sa akin ay dapat nag-email daw muna ang Metromart para mag- inform at magtanong ng bagong iskedyul. Pero, hindi nga nangyari ito. Sa dulo, ang hamon ng taga Metromart ay magreklamo na lang kami. Nu’ng hinihingi na ang kanilang mga pangalan upang sundin ang kanilang payo na magreklamo na lang, ayaw naman ibigay at wala raw sa kontrata nila sa Metromart na magbigay ng kanilang pangalan. Sa aking palagay, napakaarogante ang ganitong asal.
Bagama’t nasisiguro kong ang mga ganitong sitwasyon ay hindi lingid sa kaalaman ng kompan­ya o ng ating pamahalaan, marahil hindi ito ang ating prayoridad. Pero, gusto nating ma­ging maunlad na bansa. Talaga bang hanggang ganito na lang tayo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *