Paggamit ng puwersa

Sa linggong ito, muling naging kontrobersiya ang unilateral na paggamit ng puwersa ng isang bansa laban sa iba. Noong nakalipas na linggo, na-target sa Saudi Arabia ang isa sa kanilang pinakamalaking pasilidad sa paggawa ng langis. Napakahalaga ng pasilidad na ito dahil 5% ng kabuuang output ng langis sa buong mundo ay galing dito. Kaya big­lang tumaas ang presyo ng langis matapos ang atake. Hindi pa alam kung sino ang may kagagawan nito.

paggamit ng puwersa - Paggamit ng puwersa
Harry Roque Ok ka Harry 2 - Paggamit ng puwersa

Ok ka harry
Harry Roque

Sa linggong ito, muling naging kontrobersiya ang unilateral na paggamit ng puwersa ng isang bansa laban sa iba. Noong nakalipas na linggo, na-target sa Saudi Arabia ang isa sa kanilang pinakamalaking pasilidad sa paggawa ng langis. Napakahalaga ng pasilidad na ito dahil 5% ng kabuuang output ng langis sa buong mundo ay galing dito. Kaya big­lang tumaas ang presyo ng langis matapos ang atake. Hindi pa alam kung sino ang may kagagawan nito.

Ngunit ang mga awtoridad ng Saudi Arabia, kasama ang suporta ng kanilang kaalyado na mga Amerikano, ay sinisi ang bansa ng Iran sa pag-atake.

Ang United Nations ay kumilos nang mabilis at nagpadala ng mga imbestigador sa Saudi Arabia upang matukoy kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Ang Estados Unidos, na nagsumite ng mga ulat ayon sa intelihensiya na nakuha ng mga ahensiya nila kung saan may mga larawan na nagpapatunay na militar ng Iran ang nasa likod ng pag-atake, ay nagpataw ng higit pang mga parusa laban sa Iran. Ayon sa mga awtoridad ng US, ito ang ‘pinakamahigpit na parusa na ipinataw ng US sa anumang bansa’.

Kung sa bagay, pupuwede talaga sana na gumamit ang Saudi Arabia at ang kaalyado nitong Estados Unidos ng unilateral na paggamit ng puwersa o pangdigmaan na nagtulak sa pagtatanggol sa sarili. Ngunit mabuti na rin na hindi nila ito ginawa. Kung may digmaan, magiging bahagi dito ang rehiyon na higit na responsable para sa paggawa ng langis at gas sa mundo. Ang anumang paglala ng salungatan sa rehiyon na iyon ay makakaapekto sa buong mundo. Kung sakaling mawala ang pondo ng langis ay baka maging sanhi sa pagbagsak ng ekonomiya ng buong mundo at sibilisasyon ng tao.

Sa anumang kaso, sa ilalim ng charter ng United Nations, ang paggamit ng puwersa ay sinuri maliban kung ito ay sa pamamagitan ng pagtatanggol sa sarili o kapag pinahintulutan ng UN Security Council. Ang problema ay ang Security Council ay isang pampolitika na lupon na may limang estado, kabilang ang US, UK, China, France at Russia, na mayroong mga kapangyarihan ng veto. Samakatuwid, walang pupuwedeng paggamit ng puwersa ang pinahihintulutan nang hindi ayon ang limang maka-kapangyarihang bansa.

Siyempre, ang limang bansa na ito ay may sariling pambansang interes na humantong sa pagkalumpo sa nakaraan.

Sa kabila ng mga pagbibigay-katwiran, ang mga eksepsyon sa paggamit ng puwersa ay isang bagay ng batas sa kasunduan. Pacta sundt servanda. Ang mga obligasyon sa UN Charter ay dapat sundin nang may mabu­ting pananampalataya.

Ang pagtawag sa isang eksepsyon na hindi ibi­nigay sa UN Charter ay malinaw na iligal. Sa aking personal na pana­naw, kung ang dala­wang eksepsyon na nasa UN Charter ay may kasaysayan na napatunayan na hindi sapat, dapat baguhin ang charter. Ngunit upang magawa ang isang karagdagang eksepsyon sa pangkalahatang pagbabawal sa pandidigma ay tiyak na mag-aanyaya sa pakiki­pagsapalaran at maaa­ring humantong sa pagtatapos ng alintutunin ng batas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *