Paano magkaroon ng baby girl?

Dear Dra Holmes:
Ang asawa ko ay 32, ako naman ay 28. Limang taon na po kami at may 3 anak, lahat la-lake. Paano po kaya magkaroon ng babae naman? Maraming salamt po.
Agnes

paano magkaroon ng baby girl - Paano magkaroon ng baby girl?
Abante Dr Margarita Holmes Walang Bolahan 2019 1 1 - Paano magkaroon ng baby girl?

WALANG BOLAHAN
Dra. Margarita Holmes

Dear Dra Holmes:
Ang asawa ko ay 32, ako naman ay 28. Limang taon na po kami at may 3 anak, lahat la-lake. Paano po kaya magkaroon ng babae naman? Maraming salamt po.
Agnes

Dear Agnes:
Maraming Salamat sa sulat mo, Una, ang probabilidad manganak ng babae ay 50% at manganak ng lalake ay 50%. Ang mga mungkahi na bibigay ko ay hindi garantisado, pero baka makatulong. Sana, Agnes, huwag mong kalimutan na HINDI sigurado na kahit gawin mo lahat nang mgamungkahi ko, baby girl ang makukuhan ninyo, ok?

Ang lalake at hindi babae, ang siyang nagtutukoy (determines) kung babae o lalake ang magiging sanggol ninyo. Yan ay dahil ang 2 kromosoma ng babae ay XX at ang 2 kromosoma ng lalake ay X at Y. Kung ang Z ng lalake ay sumama sa X ng babae, ang bata ay magkakaroon ng 2 kromosoma na X—XX—at siya ay magiging babae. Pero kung ang Y ng lalake ay sumama sa X ng babae, ang sanggol ay magiging XY, isang lalake.

SO…para magkaroon ng batang babae, kaila-ngang itaas ang proba- bilidad na ang semilyang nagdadala ng kromoso-mang X ang siyang magbubuntis sa iyo.

Ang semilyang nagdadala ng X kromosoma (para ang mapanganak ay babae) ay matagal bago mamatay pero mabagal ang langoy/takbo. Ang semilya naman na nagdadala ng Y kromosoma (para ang mapanganak ay lalake) ay mabilis lumangoy/tumakbo at, ikinalulungkot ko, mabilis rin mamatay.

Ang kailangan gawin ay itaas ang probablilidad na ang semilyang X ay magtagpo sa itlog ng babae at hindi ang semil-yang Y. Ibig sabihin ang mga posisyong sekswal ay kailangang mga posisyon na HINDI malalim ang pagpasok ng ari ng lalake sa ari ng babae.

Ibig sabihin, halimbawa, na ang pinakamaiging posisyon para magkaroon ng babae ay ang tinatawag na missionary posisyon (ang babae ay nasa ilalim naka higa, at ang lalake ay nasa ibabaw niya.

Si Dra Holmes ay nagsusulat sa Abante tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa TONITE tuwing Sabado at Linggo. Sulatan siya sa Facebook: http://www.facebook.com/dr-margieholmes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *