May emergency ang bansa

edwin-santiago

Dalawampung porsiyento ng mundo ay magkakaroon ng hindi tiyak na klima bandang taong 2050.

may emergency ang bansa - May emergency ang bansa
talaga ba 1 - May emergency ang bansa

Dalawampung porsiyento ng mundo ay magkakaroon ng hindi tiyak na klima bandang taong 2050.

Nangunguna dito ang Pilipinas. Ito ay ayon sa maraming siyentipiko na matagal nang tinatawag ang pansin ng buong mundo hinggil sa ‘global warming’ at ‘climate change’ na tumutukoy sa pagtaas ng temperatura sa buong mundo na nagdudulot naman ng pag-iiba ng klima na lumalabas bilang mga matinding tagtuyot at tag-ulan.

Subalit tila hindi pa tayo masyadong nababahala. Kaya, may mga ilan na nagpahayag na kailangan na nating kumilos ngayon dahil tayo ay gipit na sa oras.

Ang mungkahi nila ay magdeklara na ang ating pamahalaan ng isang ‘climate emergency’ kagaya ng ginawa na ng United Kingdom, France, Canada, Australia at United States.

Bukod sa pagbibigay ng malakas na mensahe sa ating mga kababa­yan ukol sa ating katayuang pangklima, ang ganitong deklaras­yon ng pamahalaan ay dapat ding sinusundan ng mga patakaran at programa kung saan nabibigyan ng karampatang suporta ang mga bagay na tutulong maibsan ang problema sa kalikasan at sa klima.

Ang isang tinuturong dahilan nito ay ang mga kagawiang mapanira sa ating kalikasan, kagaya ng patuloy na paggamit ng karbon bilang pinagkukunan ng enerhiya. Sinabi ni Duterte noong kanyang SONA na dapat bawasan ang pag-asa sa tradisyonal na mapagkukunan ng ener­hiya tulad ng karbon at sa halip pabilisin ang pagbuo ng mga ‘renewable energy’ kagaya ng solar, wind, hydro, geothermal at biomass—mga mapagkukunan ng enerhiya na hindi nauubos.

Kung ganoon, dapat agaran ang pagkilos ng pamahalaan upang maisakatuparan ito.

Maaaring magbigay ang pamahalaan ng mga tinatawag na mga ‘incentives’ para sa mga negosyong tutugon sa pangangailangan ng bayan. Sa kabilang banda, maaari ring magbigay ng higit na mabigat na pasanin para sa mga dumadagdag sa problema.

Ang isang ‘emergency’ ay nangangailangan ng hindi normal na mga pamamaraan ng paglutas.

Hindi magiging sapat ang ganoong pagbanggit lang sa talumpati.

Kinakailangang seryoso si Duterte sa ‘climate emergency’.

Sana ideklara na niya ito at tutukan na ng pamahalaan ang pangangalaga sa pagpapalawig ng ‘renewable energy’ sa ating bansa. Hindi biro ang ating kalagayan.

Huwag na nating hintayin ang puntong wala na tayong magagawa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *