Makinig na! Kumilos na! Now na!

edwin-santiago

Mahaba-habang panahon na na­ting napapa­kinggan—at marahil binabalewala—ang mga babala hinggil sa ating kalikasan.

makinig na kumilos na now na - Makinig na! Kumilos na! Now na!
talaga ba 1 - Makinig na! Kumilos na! Now na!

Mahaba-habang panahon na na­ting napapa­kinggan—at marahil binabalewala—ang mga babala hinggil sa ating kalikasan.

Paulit-ulit na nagkaroon ng mga pahayag ng pagtutol laban sa mga mapaminsalang kagawian ng pagmimina sa ating kalikasan, sa mga tao, lalo na sa mga katutubo. Ngunit, sa kabila ng ganitong kaa­laman, patuloy tayong umaasa sa pag-gamit ng karbon (coal) para sa ating pangangaila­ngan sa enerhiya. Sa halip na bumababa ang bilang ng mga ganitong planta, tinatayang tataas pa ito sa dami ng 28 sa taong 2020, mula sa 23 sa kasaluluyan.

Malaking bahagi na ating pagsasawalang-bahala sa mga babala ay marahil ang napakaires­ponsableng pananaw na ang kalikasan ay pag-aari ng tao at bukod tayo lamang ang dapat makinabang sa anumang biyaya na ga­ling sa kanya. Patuloy na nawawasak ang ta­hanan nating lahat.

Higit na mataas ang dapat na binibigay na­ting pag-aalaga at atensyon sa ating kalikasan sa Pilipinas dahil (1) ang pagkasira ng kalikasan ay nagdudulot ng matinding kahirapan, at ang (2) pagtindi ng kahirapan naman ay nagdudulot din ng matinding pagkasira ng kalikasan.

Ilang mga pag-aaral na ang nailathala hinggil sa pagkilala sa Pilipinas bilang pangalawa sa mga bansang malaki ang pagkakalantad sa mga pinsala na maaaring magdudulot ng malawakang sakuna o ma­ging banta sa ating pag-iral bilang isang bansa.

Si Pope Francis, noong 2015, ay naglabas ng isang papel na pang-ukol, ang Laudato Si’ o ‘On Care for Our Common Home’. Nakasaad dito ang mga magiging implikasyon ng tinatawag na ‘climate change’ sa ating lahat sapagkat ang banta ay para sa ating iisang tahanan.

Bukod sa pahayag ni Pope Francis, nagpahayag din si Pangulong Duterte sa kanyang SONA na pagkilala sa pangangailangang bawasan ang paggamit ng karbon at sa halip bilisan ang paglipat sa mga pinagkukunan ng enerhiya sa tinawag na ‘renewable energy’.

Pareho dapat may timbang ang kanilang mga sinabi. Si Pope Francis, bilang ama ng mga Katoliko sa buong mundo. Si Duterte, bilang isang napaka-popular na Presidente. Subalit, nasaan ang malawakang tugon sa kanilang mga sinabi?
Talaga bang wala ta­yong pakialam? Marahil ang iniisip ng iba ay kaya nilang talunin ang pu­wersa ng kalikasan, maaari silang ma­ngibang bayan, o sadyang sa pakiramdamdam nila ay wala na tayong magagawa.

Kung ang ating mga pinuno ay may naitatabi pang malasakit para sa bayan, sa kanilang mga pamilya, o sa sangkatauhan, ngayon na ang tamang oras para kumilos. Bagama’t ayon sa mga si­yentipiko, dapat noon pa, hindi pa huli ang lahat.

Makinig na! Kumilos na! Now na!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *