Magmasid para hindi tayo malusutan

Alam ng marami na ang paggastos ng pamahalaan ay isangparaan para bumilis ang ating ekonomiya, lalong-lalo na sataong 2021, kung saan kritikal na makabangon tayo mula sapagkakalugmok dulot ng pandemya. Hindi naman tama ang gumastos lang ng gumastos. Higit na mahalaga ang mgaprogramang pagkakagastusan. Nararapat bigyan din ng prioridad ang mga programa ng pamahalaan na mabilis namakakapag-bigay ng kabuhayan sa ating mga kababayan. Dito pumapasok ang pag-usisa ng Kongreso sa budget nasinumite ni Duterte.

The post Magmasid para hindi tayo malusutan first appeared on Abante.

magmasid para hindi tayo malusutan - Magmasid para hindi tayo malusutan
TALAGA ba 9 - Magmasid para hindi tayo malusutan

Alam ng marami na ang paggastos ng pamahalaan ay isangparaan para bumilis ang ating ekonomiya, lalong-lalo na sataong 2021, kung saan kritikal na makabangon tayo mula sapagkakalugmok dulot ng pandemya. Hindi naman tama ang gumastos lang ng gumastos. Higit na mahalaga ang mgaprogramang pagkakagastusan. Nararapat bigyan din ng prioridad ang mga programa ng pamahalaan na mabilis namakakapag-bigay ng kabuhayan sa ating mga kababayan. Dito pumapasok ang pag-usisa ng Kongreso sa budget nasinumite ni Duterte.

Bagama’t hindi maaring taasan ng Kongreso ang halaga ng budget na minumungkahi ng presidente, maari nila itongbawasan o kaya ay paglipat-lipatin ang mga alokasyon o palitan ang mga halagang nakasaad dito. Ginagawa ito ng mga mambabatas sa ilalim ng kapangyarihan nilang busisiinang budget. Ito rin ang isang paraan ng ating sistema ng pamahalaan upang magkaroon ng pagbabantay laban samaaring maging kalabisan sa kapangyarihan ng presidente.

Nguni’t sa ganitong sistema din kadalasan nagkakaroon ng mga problema o pagkakataon sa korupsyon. Ang paglipat-lipat o pagpalit-palit ng mga nasasaad sa budget ay nagigingkasangkapan para mapaboran ng mga kongresista ang ilangprograma o proyekto. Kapag nangyayari ito, maaringmagkaroon ng kakaibang impluwensya ang mganagmungkahi, mula sa pagbibida nito hanggang sapagkakaroon ng benepisyong pinansyal mula sa proyekto.

Dapat natin tandaan din na ang susunod na taon ay ang huling buong taon ng administrasyon bago magkaroon ng halalan sa taong 2022. Sa madaling salita, kung anuman ang mga masamang binabalak hinggil sa budget ay magsisimulana sa taong 2021. Ang mga proyektong magpapabida o magpapabango sa mga may planong tumakbo ay malamangsimulan sa 2021. Sa kabilang banda, ang mga may planonggamiting ang pondo ng pamahalaan sa mga pakay na pang-eleksyon ay maaring nagsimula na at pag-ibayuhin ang pag-iipon ng pondo sa 2021.

The post Magmasid para hindi tayo malusutan first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *