Lakas resistensya para kina Lolo’t Lola

Noong April, sa kasagsagan ng quarantine, ay nagsimula tayo ng isang donation drive, kasama ang Coalition of Services of the Elderly (COSE) para sa senior citizens.

The post Lakas resistensya para kina Lolo’t Lola first appeared on Abante.

lakas resistensya para kina lolot lola - Lakas resistensya para kina Lolo’t Lola
wala kayo sa mama ko risa - Lakas resistensya para kina Lolo’t Lola

Noong April, sa kasagsagan ng quarantine, ay nagsimula tayo ng isang donation drive, kasama ang Coalition of Services of the Elderly (COSE) para sa senior citizens.

Dahil hindi pa natin napapagtagumpayan ang COVID-19, nananatili ang banta nito sa ating lahat lalo na sa mga nakatatanda na siyang pinakabulnerable.
Nakakalungkot din na dahil lubhang tinamaan ang ekonomiya, marami sa kanila ang naghahanapbuhay pa rin para makatulong sa pamilya.

Kaya nitong nakaraang Miyerkules, nagsimula ulit ang pamimigay natin ng mga lakas-resistensya packs. Kaunting tulong para sa mga lolo’t lola na maitawid nila ang krisis na ito.

Gusto ko rin paalalahanan ulit ang bawat isa sa atin, bilang mga anak o apo, kung paano mapapanatiling malusog at malakas ang pangangatawan ng ating mga mahal na lolo’t lola.

1. Siguraduhing nakakainom sila ng maintenance medicines. Lalong-lalo na sa mga may pre-existing conditions na gaya ng altapresyon, diabetes, sakit sa puso, at iba pa.

2. Maglaan ng oras para makipagkwentuhan sa kanila. Iparamdam nating handa tayong makinig sa kanila at kumustahin ang kanilang araw. Pwede tayong magtanong ng buhay nila noon, ano ang naramdaman nila nang tayo ay ipinanganak, at iba pa. Malaking tulong ito para mabawasan ang kanilang anxiety at lungkot.

3. Make sure na komportable ang kanilang tulugan at nakakatulog sila ng 7 hanggang 8 oras kada araw.

4. Hikayatin sila na mag-ehersisyo kahit na simpleng paglalakad-lakad sa bahay at bakuran o di kaya ay pag-indak sa kanilang paboritong music.

5. Hainan sila ng masustansyang pagkain na ayon sa kanilang diet restrictions. Mas damihan ang gulay, bawasan ang sobrang alat o matamis na pagkain.

Higit sa lahat, alagaan natin ang ating mga sarili. Importante na tayo mismong nangangalaga sa kanila ay healthy at malayo sa sakit. Kada uuwi galing sa labas, maligo at i-disinfect ang mga gamit na dala at mga pinamili. Ang pag-aalaga sa sarili ay pag-aalaga rin sa mga mahal natin sa buhay.

The post Lakas resistensya para kina Lolo’t Lola first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *