Lakas, Kagalingan at Ginhawa mula sa Pagkaing Nagbibigay Buhay!

Tungkol sa milagro ng pagpaparami ng tinapay at isda upang ibsan ang gutom ng libu-libong tao (Mt 14:13-21) ang Ebanghelyo ngayong Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. Naputol ang pagluluksa ni Hesus dahil sa pagpanaw ni Juan Bautista sa rami ng tao na lumapit at humingi ng tulong sa kanya.

lakas kagalingan at ginhawa mula sa pagkaing nagbibigay buhay - Lakas, Kagalingan at Ginhawa mula sa Pagkaing Nagbibigay Buhay!
church werpa 1 - Lakas, Kagalingan at Ginhawa mula sa Pagkaing Nagbibigay Buhay!

Tungkol sa milagro ng pagpaparami ng tinapay at isda upang ibsan ang gutom ng libu-libong tao (Mt 14:13-21) ang Ebanghelyo ngayong Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. Naputol ang pagluluksa ni Hesus dahil sa pagpanaw ni Juan Bautista sa rami ng tao na lumapit at humingi ng tulong sa kanya.

Pinagaling ni Hesus ang mga maysakit at binigyan ng pag-asa ang taong dumulog sa kanya. Kinagabihan, plano ng mga alagad na pauwiin na ang madlang sunud nang sunod sa Guro, gayunman ani Hesus, “Hindi na nila kailangang umalis pa; kayo ang mabigay sa kanila ng makakain.” (b.14)

At roon sa damuhan ng Tabgha, Capernaum, nangyari ang himala na nagpakain sa higit sa limanlibong madla. Paliwanag ni Bishop Teodoro Bacani, Jr. DD: “This Gospel is specially illustrative of the personality of Jesus.” Hindi aniya matitiis ng Diyos ang kanyang mga anak!

Sa gitna ng pagluluksa dahil sa kamatayan ng kanyang pinsan, nabanaag ng lahat ang pagiging Mesiyas ni Hesus. Sadyang totoo ang paboritong aral ni Fr. James Reuter, SJ: “God writes straight with crooked lines.” Sa gitna ng kasiphayuan at pagdadalamhati namamalas ang kapangyarihan ng Poon!

Angkop at napapanahon na naman ang mensahe ng Mabuting Balita sa Linggong ito ngayong pandemya— na hindi matitiis ng Panginoon ang paghihirap ng kanyang mga hinirang, na sa Kanya nagmulula ang ating lakas, kagalingan at ginhawa bilang Pagkaing Nagbibigay Buhay.

Malinaw sa Ebanghelyo na sinusunod ng Panginoon ang udyok ng kanyang puso dahil sa habag. Totoong nagniningning ang pag-ibig ng Diyos kay HesuKristo sa Kanyang awa sa mga naghihirap. Giit ni Bishop Ted, “Jesus revealed the heart of the invisible God who never rejects the people who come to him, but he heals them and blesses them in abundance.”

Samakatuwid, pInagpapala ng Diyos at ‘di kailanman nabibigo ang lahat ng mapagpakumbabang lumalapit sa Kanya. Sa panahong patuloy na nakasara ang mga Simbahan, hayaan nawa nating pumasok ang Panginoon sa ating mga puso. Patuloy nating tanggapin ang Tinapay ng Buhay, kahit sa paraang espiritwal.

Ang utos, sa huli ni Hesus sa kanyang mga alagad na pakanin ang mga tao ay mahalangang paalala sa atin na patuloy na magkawanggawa ngayong panahon ng krisis, sa abot nating makakaya. Sa pamamagitan ng ating malasakit, tayo rin ang magsisilbing lakas, sanhi ng kagalingan at ginhawa para sa kapwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *