Katuparan ng ating pangako sa PNP

Nakatataba ng puso ang balitang pagdating ng iba’t ibang bagong kagamitan ng ating Phi­lippine National Police (PNP) dahil ito ay magpapalakas sa kapasidad ng ating pambansang pulisya na sugpuin ang anumang uri ng kriminalidad sa ating bansa. Unti-unti na na­ting naaabot ang matagal nang pinapangarap na magkaroon ng mas maa­yos at mahusay na law enforcement organization na siyang magtatanggol sa bawat Pilipino at ma­ngangalaga sa kaayusan at kapayapaan ng ating bayan.

katuparan ng ating pangako sa pnp - Katuparan ng ating pangako sa PNP
Senator Ronald Bato Dela Rosa Sagot Kita Itaga Mo Sa Bato 8 - Katuparan ng ating pangako sa PNP

Nakatataba ng puso ang balitang pagdating ng iba’t ibang bagong kagamitan ng ating Phi­lippine National Police (PNP) dahil ito ay magpapalakas sa kapasidad ng ating pambansang pulisya na sugpuin ang anumang uri ng kriminalidad sa ating bansa. Unti-unti na na­ting naaabot ang matagal nang pinapangarap na magkaroon ng mas maa­yos at mahusay na law enforcement organization na siyang magtatanggol sa bawat Pilipino at ma­ngangalaga sa kaayusan at kapayapaan ng ating bayan.

Bilang retiradong pulis na naging chief PNP bago magretiro, naniniwala ako na kailangan ng kapulisan ang ating suporta na siyang nagpapataas ng kanilang moral upang itaguyod at tupdin ang kanilang responsibilidad at tungkulin sa bayan. Ang pagdating ng mga kagamitan na ito, kabilang ang limang bagong helicopter, ay tunay na magpapalakas sa operational capability ng PNP. Ito ang ating naipangako noong tayo pa ang chief PNP, ang maibalik at lalo pang maitaas ang kanilang air capability. Ito rin ay bahagi ng ating nasimulan na Equipment Modernization and Enhacement Program para sa PNP.

***

Kabilang sa ating limang mga bagong helicopter ay isang Bell 429 Twin Engine, dalawang Airbus H125 at dalawang Robinson R44 training chopper.

Ang dalawang R44 training chopper ay malaking tulong sa pagsasanay ng ating mga pilotong pulis upang maging handa at maalam sa pagpapalipad ng mas malalaking helicopter na gagamitin sa iba’t ibang operasyon.

Inaasahan natin ang pagdating ng lima pang bagong air asset sa lalong madaling panahon na bahagi pa rin ng ating isinulong na prog­ramang moderinsasyon sa PNP. Ang pondong inilaan sa proyektong ito na may kabuoang ha­laga na mahigit tatlong P3 bilyon ay nagmula sa Capability Enhancement Program CY 2012-2016, 2018, and 2019, Regular Agency Fund 2018, Pre­sidential Contingency Fund and APEC 2015.

Maliban sa mga helicopter, tayo ay nagkapagpundar din ng mga sumusunod na kagamitan: 52 drones; 21,992 units of Galil 5.56mm basic assault rifles; 1,667 units of K2C 5.56mm basic assault rifles; 205 units of K3 5.56mm light machine guns; 8 units of NEGEV 5.56mm light machine guns; 141 units of NEGEV 7.62mm light machine guns; 18,354 units of 9mm pistols at 7,962 units ng helmets.

Ang mga assault rifle, machine gun at helmet ay gagamitin ng ating elite units sa PNP kabilang na ang Special Action Force. Na-deliver na rin ang 21 units of Explosive and Ordnance Division ‘K9 Patrol Vehicles at 34 units of utility trucks. Napapanahon ang pagdating ng utility trucks dahil ito ay agad na­ting magagamit para sa Southeast Asian Games hosting ng ating bansa.

Dahil tayo ay retirado na sa PNP at ngayon ay nagsisilbi bilang senador ng bansa, pagsisikapan natin na makapagba­langkas at makapagpasa ng mga epektibong batas na magpapalakas sa kapasidad ng ating PNP, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement units para sa mas ligtas, maunlad at progresibong Pilipinas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *