Kalayaan pahalagahan

Dear Abante,
Isang mapagpalayang araw po sa inyo at sa inyong mga mambabasa.

The post Kalayaan pahalagahan appeared first on Abante News Online.

kalayaan pahalagahan - Kalayaan pahalagahan
Sulat kay Editor - Kalayaan pahalagahan

SULAT KAY EDITOR

Dear Abante,
Isang mapagpalayang araw po sa inyo at sa inyong mga mambabasa.

Araw po ng kalayaan ngayon kung kaya’t sumulat ako upang paalalahanan ang lahat na sa ating paggunita sa araw na ito ay patuloy din nating pahalagahan ang araw na ito. Ipinagdiriwang natin ang araw na ito dahil na­ging malaya tayo sa mga mananakop at mapanlupig na dayuhan. Naging malaya tayo dahil sa pagsusumikap ng mga naunang henerasyon sa atin.

Layunin ng kalayaang ito na magkaroon tayo ng sarili nating pagpapasya at pagkilos at hindi lamang nakadepende tayo sa mga dayuhan. Mayroon tayong sariling adhika at sariling diwa.

Kung kaya, huwag sana itong mabalewala dahil buhay ang inialay upang makamit ang kalayaang tinatamasa natin. Huwag nating ibenta ang ating kalayaan para lamang sa kakarampot na kaginhawaang iniaalok ng dayuhan ngunit ang kapalit ay walang habas na pang-aabuso at pagkaalipin.

Pangalagaan at panatilihin natin ang ating kalayaan. Patuloy natin itong ipaglaban.

Boni Dres ng Caloocan

Magkomento sa mga isyu ng bayan. Para sa inyong saloobin, mag-email sa abantetonite@gmail.com upang maipaabot sa mga kinauukulan.

The post Kalayaan pahalagahan appeared first on Abante News Online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *