Kahalagahan ng naratibo sa panahon ng krisis

Malaking problema sa panahon ng krisis ang pagbabaluktot ng mga balita at katotohanan dahil walong buwan na ang pandemya, nababalot pa rin tayo ng mga agam-agam at pangamba.

The post Kahalagahan ng naratibo sa panahon ng krisis first appeared on Abante.

kahalagahan ng naratibo sa panahon ng krisis - Kahalagahan ng naratibo sa panahon ng krisis
EDITORIAL LOGO XIAO CHUA Xiao Time 1 - Kahalagahan ng naratibo sa panahon ng krisis

Malaking problema sa panahon ng krisis ang pagbabaluktot ng mga balita at katotohanan dahil walong buwan na ang pandemya, nababalot pa rin tayo ng mga agam-agam at pangamba.

Sa mga panahong ganito mas madaling maniwala sa mga bagay-bagay dahil sa kawalan ng kasiguraduhan. Hindi talaga masisi ang mga tao dito. Kami din naman kahit sabihin mo pang mga guro, may panahon din na hindi kami rasyunal mag-isip.

At dahil hindi pa ganap ang impormasyon natin ukol sa mga bakuna laban sa sakit na ito, madaling kumalat ang mga iba’t ibang balita ukol sa mga gamot o pagkain na sinasabing puwedeng panlaban sa COVID-19 o anumang mga karamdaman.

Samahan pa ng krisis pulitikal ng lubos na pagkakahati ng marami sa ating mga mamamayan, ang mga para-paraan ng Facebook sa algorithm ay naging daan upang ang tanging mga balita at makikita mo lamang ay yung mga bagay na interesado ka o pinaniniwalaan mo. Samakatuwid, imbes na naririnig mo rin ang kabilang panig ay tumitibay ka lamang sa paniniwala sa punto na kahit na may tama namang sinasabi ang kapwa mo ay ayaw mo nang paniwalaan.

Tandaan na labanan ito ng mga naratibo na naglalayong simplistikong magpokus ka lamang sa isang aspekto ng isang napakasalimuot na isyu. Halimbawa sa usapin ng demokrasya at karapatang pantao, bagama’t magagandang mga konsepto ito, kung hinahapag mo sa ilan sa atin ay kanila na itong isinusuka bilang isang masamang bagay.

Anumang naratibo, kailangan nakasalalay sa reyalidad ng tao upang matanggap nito. Kaya naman galit ang iba sa mga konseptong iyan ay dahil sa kabila ng marami nating natamo dahil sa ito, totoo din naman na madalas ang elektoral na demokrasya o ang sistema ng hustisya ay ginamit ng mga makapangyarihan sa kanilang kapakinabangan. Kaya ito lang ang kanilang simpleng naratibo: Hindi nakabuti ang demokrasya at karapatang pantao sa atin, ergo, hindi natin kailangan ang kalayaan.

Sa panahon ng pandemya, mas kinakailangan natin ang ating mga karapatang pantao pero sa kasaysayan, pinahalagahan natin ang mga konsepto na yan dahil ikinabit natin sila sa konsepto ng kaginhawahan. Hindi natin pinahalagahan yan dahil lamang sa pulitika. Kaya kailangang dalhin ang usapin ng karapatang pantao tungo sa pagkakaroon ng kaginhawahan para tunay na magkasaysay sa tao.

Mahalaga pa naman ang mga naratibo sa panahon ng krisis. Nang kinailangan ni Andres Bonifacio na hikayatin ang mga Pilipino na tuminidig na sa wakas laban sa Kolonyalismo matapos ang 300 taon, ipinaalala niya sa “Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog” ang kasaysayan na noon maginhawa tayo, inagaw sa atin ito pero kung kikilos tayo at ay mababawi natin ang kalayaan at giginhawa muli tayo.”

Dahil dito, nagkaisa ang mga katipon at naghandang ialay ang sarili noong 1896.

Maligayang Araw ni Andres Bonifacio para sa ating lahat!

The post Kahalagahan ng naratibo sa panahon ng krisis first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *