Isalba kaming kabataan

Dear Abante:
Matapang, malakas, palaban, maalam, pag-asa ng bayan, gugupo sa kahirapan, magpapalaya sa bayan na matagal nang may busal gawa ng pekeng pamahalaan at iba pa.

isalba kaming kabataan - Isalba kaming kabataan
Sulat Kay Editor 3 - Isalba kaming kabataan

Dear Abante:
Matapang, malakas, palaban, maalam, pag-asa ng bayan, gugupo sa kahirapan, magpapalaya sa bayan na matagal nang may busal gawa ng pekeng pamahalaan at iba pa.

Ilan lamang ito sa inaral namin na ngayo’y nasa bi­ngit na ang kinabukasan dahil sa pagpasok sa organisayon, subalit pinasasalamatan dahil kaya ko na po na tumayo sa sarili kong mga paa at mabuhay nang may kabuluhan.

Pero sa pagmumuni-muni ko po nang halos dalawang buwan, medyo nag-iiba na ang ugali ko at gusto ko na pong talikuran ang aking mga magulang, unti-unti na rin po talagang nadudurog ang puso ko sa tuwing nakikita ko ang pagkabalisa ng aking mama, na dati-rati ay ayaw kong makitaan na siya’y nag-aalala dahil mahal ko siya, subalit, mistulang ako na ngayon ang nagbibigay ng bigat ng dibdib sa kanya.

Sa lahat po ng kaalaman na meron ako ngayon, hinihila ako ng pisi ng pagmamahal ni mama at ni papa, mistulang ito na lang ang natitira para hindi ako tuluyang umakyat at mabuhay nang matagal sa kabundukan.

Ang punto ko po ay ganito, bakit po hindi gawin ng Department of Education o DepEd ang pagpapalakas ng morale at kaalaman sa eskuwelahan, hindi ‘yung naglalagay ng ibang asignatura na hindi naman po kailangan ng isang estudyante o kaya magagamit sa pagbabanat ng buto o sa katauhan nito, nasasayang po ang panahon!

Parang awa niyo na po paki salba kaming kabataan!
G. Carpio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *