Isabatas ang paglalagay ng inclusive education learning center sa bawat public school division

Walang sino o anuman ang makakatanggal ng karapatan ng bawat bata sa dekalidad na edukasyong naaayon sa kanyang mga abilidad at maging ang oportunidad na mapagtibay ang kanyang mga kakayahan upang maabot ang pinakamataas na kapasidad para sa sarili at maging sa kanyang kapwa.

The post Isabatas ang paglalagay ng inclusive education learning center sa bawat public school division appeared first on Abante News Online.

isabatas ang paglalagay ng inclusive education learning center sa bawat public school division - Isabatas ang paglalagay ng inclusive education learning center sa bawat public school division
Abante Win Gatchalian Win sa Edukasyon - Isabatas ang paglalagay ng inclusive education learning center sa bawat public school division

Walang sino o anuman ang makakatanggal ng karapatan ng bawat bata sa dekalidad na edukasyong naaayon sa kanyang mga abilidad at maging ang oportunidad na mapagtibay ang kanyang mga kakayahan upang maabot ang pinakamataas na kapasidad para sa sarili at maging sa kanyang kapwa.

Alang-alang sa kapa­kanan ng ating mga bata at kabataang may special needs o may partikular na pangangaila­ngang pisikal, emos­yonal o pangkaisipan, bilang mambabatas ay marami pa tayong kailangang gawin upang lubos na matutukan ang pangangailangan ng tinatawag nating special education dito sa bansa.

Base sa datos mula sa Department of Education (DepEd), tinata­yang 303,109 ang bilang ng mga batang Pilipino ang may special education needs noong S.Y. 2016-2017.

Isa sa dapat na gawin ay magtayo ng mga learning resource center sa bawat dibisyon ng mga pampublikong paaralan upang maipalaganap ang inclusive education—ito ang pagtugon sa iba’t ibang pa­ngangailangan ng mga mag-aaral sang-ayon sa kultura, kinalakihang komunidad at kaalaman ng batang may special needs. Kabilang dito ang mga angkop na pagbabago sa nilalaman, estilo, istruktura at istratehiya sa pagtuturo upang makasabay sa pagkatuto ang bawat estudyanteng may special needs.

Sa pamamagitan ng ganitong setup, epek­tibong mapanganga­lagaan at matututukan ang mga pangangaila­ngan ng mga special needs children at maiiwasan ang anumang diskriminasyon mula sa lipunan.

Sa pagbubukas ng ika-18 Kongreso nga­yong buwan, inihain ng inyong lingkod ang panu­kalang batas na Senate Bill No. 171 o Inclusive Education for Children and Youth with Special Needs Act. Layunin nito na bigyang prayoridad ng gobyerno ang pagpapaganda ng mga kasalukuyang imprastruktura ng mga national public school upang matugunan ang serbisyong kakailanganin ng mga estudyante.

Posible ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga inclusive education learning resource center sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa, na magsisilbing tahanan ng kaalaman at abilidad ng mga special needs children.

Nakasaad sa ating panukala na ang bawat center ay magkakaroon ng angkop na pasilidad, guro at espesyalista ng special education na mahalaga upang maibigay ang proteksyon, kalinga at edukasyon sa mga estudyanteng may espes­yal na pangangailangan.

Noong S.Y. 2016-2017 kasi, nasa 303,000 bilang ng mga estudyanteng may special needs na naka-enrol sa pampublikong elementary at high school ang maaa­ring hindi nakakapagbigay ng sapat na serbisyo para sa kanila.

Hindi maaaring magtagal pa ang ganitong sitwasyon sa mga eskuwelahan. Kaya naman, hangad natin ang pagsasabatas ng adhikaing ito.

The post Isabatas ang paglalagay ng inclusive education learning center sa bawat public school division appeared first on Abante News Online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *