Imperial America

Sa nangyaring pagpatay sa mataas na opisyal ng Iran, na si Soleimani, isang linggo na ang nakalilipas, ay tila paggigiit ng America ng kanyang lakas sa buong mundo, sa harap ng mga nakikipagpaligsahan sa kanyang mga bansa, ang Ruso at Tsina.

imperial america - Imperial America
Noel Cabangon Dito Sa Kanto 9 - Imperial America

Sa nangyaring pagpatay sa mataas na opisyal ng Iran, na si Soleimani, isang linggo na ang nakalilipas, ay tila paggigiit ng America ng kanyang lakas sa buong mundo, sa harap ng mga nakikipagpaligsahan sa kanyang mga bansa, ang Ruso at Tsina.

Mapapansin na ang dalawang bansa, ­Russia at Tsina, ay agresibo na maging manguna na ­superpower.

Sa paggigiit ng Ame­rica, kinailangan nitong gumawa ng malaking eksena, hindi kaila­ngang gyera, para muling mapansinnang kanyang lakas.

Ganyan ang ginawa ng America noong nilusob ang Iraq, at ilagay ang presensya nito sa Gitnang Silangan. At sa pangyayaring ito muling itinatak ang kanyang dominasyon sa mundo. Isang pandaigdigang kaayusan ang tila nabalangkas mula sa digmaan na nilikaha nito.

Nakakaawang kalaga­yan ng gitnang silangan. Tila palying ground na ito at laging puntirya ng mga nagpapaligsahang bansa para sa pandaigdigang kapangyarihan.

Bagama’t ang Tsina ay hindi pa nakikipag-giyera, ito ay nangangamkam ng teritoryo ng iba. Nagpapautang sa mga mahihinang bansa na hindi ­nakakabayad at ang ­kapalit ay lupaing.

Iginigiit ng Tsina ang kanyang dominasyon sa Asya, bagamat di masyado agad makaporma sa mga lumalaban na bansa, ma­liban sa Pilipinas na tila isinuko na ang soberanya sa bansang ito. Ngunit tila naghihintay lang ng tamang panahon.

Si Soleimani ay tila collateral damage lang sa plano ng America. Mada­ling target at malaking tao na lilikha ng malaking ingay.

Sa isang banda tagumpay ang America sa aksyon na ito ngunit ang bwelta ay ang inte­gridad ng administrasyon ng America. Nakita ang pagka-iresponsable ng pagpatay. Bumwelta kay Trump ang maling desisyon at kinuwestyon ang timing nito. Kaya naman katakot-takot na cover up ang kailangang gawin ng administrasyon para iba­ling ang atensyon ng mga tao sa impeachment na ihahain na sa US Senate.

Tayong mga nakaantabay sa mga pangyayring ay nag-aalala kung anong magiging kahihinatnan nito. Ngunit tila malayo na hahantong sa pandaigdigang digmaan. Sa tingin ko wala sa mga superpo­wers na ito ang magnanais na wasakin ang mundo, dahil para saan pa ang kapangyarihan nila kung gunaw na ang mundo?

Kaya lahat nang ito’y laro lamang at pagpapakita nang patuloy na paggigiit sa buong mundo ang lakas ng America. Siguro nababahala ang imperial ng bansang ito na maunahan siya ng dalawang bansang kalaban nya sa paligsahan.

Kaya heto tayo muli, parang panahon lang ng mga nakaraang admi­nistrasyon nina Reagan, Bush, at Bush, ang igiit ang imperial America sa buong mundo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *