Huwaran

Kakaiba ito sa lahat ng Agosto na nakasanayan ko bilang guro ng panitikan at pagsulat. Oo nga’t mayroon pa ringBuwan ng Wika sa pagtataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino, pero wala ang inaasahang sigla at ringal ng okasyon.

huwaran - Huwaran
Joselito Delos Reyes Talas Salitaan 1 - Huwaran

Kakaiba ito sa lahat ng Agosto na nakasanayan ko bilang guro ng panitikan at pagsulat. Oo nga’t mayroon pa ringBuwan ng Wika sa pagtataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino, pero wala ang inaasahang sigla at ringal ng okasyon.

Wala marahil ang mga nakasanayan kong timpalak ng bigkasan, tulaan, pagsulat ng sanaysay na iinog sa tema ng pagdiriwang: ‘Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika’.Wala ang makukulay at nagtitigasang baro’t saya at barong Tagalog. Wala ang mga mag-aaral at gurong nagkakapili-pilipit ang dila sa pagbigkas ng malalalim na salitang hindi ginamit buong taon at muli lamang nahalungkat dahil may palatuntunan ang paaralan at panauhin ang prinsipal at kapitan ng barangay.

Wala, sa madaling salita, ang novelty ng Buwan ng Wika na nakasanayan ng maraming guro at estudyante sa elementarya at high school.

Magbubukas pa lamang kasi ang klase ngayong Agosto. Hindi na nakapagpulong ang mga kagawaran. Ni hindi nga natin alam kung may sapat bang kahandaan ang mga paaralan sa kakaibang pasukan. Kaya hindi ako naniniwala sa sinumang guro at administrador na magsasabing handa na ang kanilang paaralan at online plaform kung saan magtuturo at mag-aaral ang mga estudyante.

Lahat, maging ang pinakaeksklusibong paaralan sa bansa ay maninimbang. Walang maaaring magsabi at magdeklara na sila, ang sistema nila, ang magiging praktikal na huwaran ng ibang paaralan sa bansa.

Magandang pagnilayan natin ang denotasyon ng salitang ‘huwaran’. Sa iba marahil, magandang masabihan na ‘huwaran’ sila sa kabutihan at kagalingan. Pero kapag binungkal natin ang ubod ng salitang iyan, lalabas ang may negatibong denotasyong salitang ‘huwad’.

Hindi mo gustong masabihang huwad ang iyong natamong tagumpay. Hindi mo gustong kilalanin ka bilang may huwad na pagkatao. Dahil ang huwad ay pagiging hindi totoo o hindi tunay. Peke. Imitasyon. Jafeyk.

Dito nagkakaroon ng pagkakaiba sa pag-unawa natin. Ang maging huwaran ay maging molde, o iyong tutularan. Kaya dapat sa tuwing sasabihin natin na huwaran, lagi nang may pang-uring mabuti o maganda.

Mabuting huwaran, halimbawa, ng pagpapakabayani ang mga doktor, nars, at iba pang frontliners dahil hindi nila alintana ang maaaring mangyari sa kanila para lamang magalingkuran ang mga may karamdaman. Hindi naman mabuting halimbawa ang mga pulitikong sarap na sarapbuhay sa gitna ng krisis.

Hindi na lang dapat nating sabihing huwaran ang isang tao. Dahil ang ibig sabihin nito, may kung anong gustong bahagi ng pagkatao ang gagayahin. Kaya nga sana ay laging mabuti. Mabuting huwaran.

Napag-uusapan din lang, dahil hindi pa rin naman magkakaroon ng face-to-face na klase o iyong nasa loob ng silid-aralan tulad ng nakasanayan, parang ang hirap isiping mabuting huwaran sa labas ng paaralan ang mga gurong gaya ko. Hindi kami makikita nang personal, hindi makakasalubong sa daan, kaya uubra nang hindi maging mabuting huwaran.

Hinihikayat ko ang mga guro na maging mabuting huwaran sa online man lang. Ibig sabihin, baka may mga mag-aaral o magulang ng mag-aaral ang makakakita sa ating mga social media account. Kaya dapat maging maingat. Pag-isipang mabuti ang isusulat o ipakikitang larawan. Dapat maging mabuting huwaran kahit sa social media man lamang.

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundanninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *