Hindi pa tapos ang panawagang pagwawakas sa endo

Noong nakaraang linggo, nagpasya si Pangulong Rod­rigo Roa Duterte na tanggihang pirmahan ang Security of Tenure bill. Naiintindihan ko kung bakit malungkot at masama ang loob ng karamihan dahil dito. Alam ko na alam ninyo na ako ay isang dating mambabatas; dobleng sakit at pag­kabigo ang nararamdaman mo kapag ang isang bagay na pinaghirapan mo ay bigla na lang lulukubin. Gayumpanan, nabasa ko na rin ang dahilan ng pagtanggi ng Pangulo at ito ay isang bagay na kailangang ikonsidera ng kasalukuyang Kongreso.

hindi pa tapos ang panawagang pagwawakas sa endo - Hindi pa tapos ang panawagang pagwawakas sa endo
Abante Harry Roque Ok ka Harry - Hindi pa tapos ang panawagang pagwawakas sa endo

Noong nakaraang linggo, nagpasya si Pangulong Rod­rigo Roa Duterte na tanggihang pirmahan ang Security of Tenure bill. Naiintindihan ko kung bakit malungkot at masama ang loob ng karamihan dahil dito. Alam ko na alam ninyo na ako ay isang dating mambabatas; dobleng sakit at pag­kabigo ang nararamdaman mo kapag ang isang bagay na pinaghirapan mo ay bigla na lang lulukubin. Gayumpanan, nabasa ko na rin ang dahilan ng pagtanggi ng Pangulo at ito ay isang bagay na kailangang ikonsidera ng kasalukuyang Kongreso.

Bukod dito, may kapangyarihan ang Pa­ngulo na lagdaan ang panukalang batas kung siya ay sumasang-ayon sa kabuuan nito. Kung hindi siya sang-ayon, may karapatan siyang tanggihan ang batas na ito. Ang pagtanggi o ang tinatawag nating ‘veto power of the President’ ay hindi madaling desis­yon. Maraming hakbang bago nagiging batas ang isang bill, at bilang isang abogado, sigurado ako na ito ay kinonsidera ng Pangulo.

Ito ay isang pagpapaliwanag sa proseso kung paano nagiging batas ang isang bill. Una, ito ay hinahabla ng alinman sa House of Representatives o ng Senado bago ito isangguni sa kinauukulang komite. Ang tawag dito ay ang unang pagbasa. Ang mambabatas na siyang may mandato sa komite ay sunod na magpapatawag ng public hearings para baguhin kung may kailangan mang baguhin sa naunang batas. Kung mayroong magkakaparehong batas, ito ay dinidinig nang sabay-sabay. Kapag handa nang ihunhon ito, lahat ng rebisyon ay ikokonsolida at isusulat ito bilang isang ulat at ipapasa na sa plenaryo. Ito ang pangalawang pagbasa.

Pagkatapos ng ikalawang pagbasa, ang ibang mga mambabatas ay puwedeng magtanong tungkol sa gustong isabatas at ang chair ng komite ay dapat may kapasidad na sagutin ang mga tanong na ito. Kapag nasiyahan na ang mga mambabatas sa paliwanag, ang gustong isabatas ay papasok na sa panahon ng pagsusog kung saan maaa­ring magmungkahi ang ibang mga mambabatas kung paano mas magi­ging maganda ang batas. Pagkatapos nito ang panahon kung saan puwede nang pagbotohan kung ipapasa ba ang batas o hindi. Ito ang pangatlo at panghu­ling pagbasa.

Ipagpalagay natin na naaprubahan ang batas. Ito ay ipapadala sa kabilang dako ng Kongreso. Kapag may gustong ipabago ang kabilang dako ng Kongreso, ang dalawang bersyon ay ipagkakasundo sa pamamagitan ng bicameral conference committee na binubuo ng mga representate mula sa dalawang sangay ng Kongreso.

Kapag nagkaroon na ng solidong bersyon ang dalawang sangay, ang batas na ito ay ipapadala na sa Pangulo para kanyang lagdaan. Maaaring lagdaan ito kaagad-agad o puwede na lang antayin ng Pangulo na maging batas ito 30 araw matapos itong matanggap ng kanyang opisina. Alinman dito, ang batas ay ganap nang batas.

Ngunit kung may na­ging pagtutol ang Pangulo patungkol sa batas—katulad na lamang sa nangyari sa Security of Tenure Act—maaari niya itong i-veto. Kapag nangyari ito, dito na papasok ang pinakaimportanteng tungkulin ng 18th Congress. Puwede nilang tanggapin ang pag-veto ng Pangulo at simulan muli ang paggawa ng batas na mas katanggap-tanggap sa Pangulo. Puwede rin nilang isalangsang ang veto.

Sa madaling salita, hindi pa rin huli ang pa­nawagang pagwawakas sa endo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *