Dakilang Kapistahan ng Paghahari Kristo sa Sanlibutan

Sa pagtatapos ng taong liturhiko, ipinagdiriwang ng Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Paghahari ni HesuKristo sa Sanlibutan. Ang nasabing selebrasyon ay pagkilala kay Hesus hindi lamang bilang Hari kundi bilang Kapatid at Tagapagligtas natin.

The post Dakilang Kapistahan ng Paghahari Kristo sa Sanlibutan first appeared on Abante.

dakilang kapistahan ng paghahari kristo sa sanlibutan - Dakilang Kapistahan ng Paghahari Kristo sa Sanlibutan
EDITORIAL LOGO Richard Bolaton CHURCH WERPA - Dakilang Kapistahan ng Paghahari Kristo sa Sanlibutan

Sa pagtatapos ng taong liturhiko, ipinagdiriwang ng Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Paghahari ni HesuKristo sa Sanlibutan. Ang nasabing selebrasyon ay pagkilala kay Hesus hindi lamang bilang Hari kundi bilang Kapatid at Tagapagligtas natin.

Saan ng Iglesya, paayaya ang Pista ng “Christ the King of the Universe” upang tularan natin ang halimbawa ni HesuKristo sa pagpapalaganap ng Kanyang Kaharian sa pamamagitan ng pag-ibig. Binibigyang diin nito ang ating responsibilad sa kapwa, lalo na sa mga kapuspalad.

Turo ng Simbahan, hinirang si Kristo bilang Hari sapagkat sa pamamagitan niya, nagtagumpay ang sangkatauhan sa kasalanan at nakamit nito ang kaligtasan. Inanaanyayahan tayo na makiisa sa tagumpay ni Hesus sa pamamagitan ng ating makasakit sa iba.

Hangad ng Iglesya bilang mabuting Ina na makasapit ang tanan sa piling ng Diyos nating nasa langit kung saan siya’y naghahari magpakailanman. Gayunman, paalala ng Simbahan na lahat tayo ay dumaraan sa pagsubok ng pag-ibig ngayon palang katulad ng saad ni Kristo.

Ibinabaling ang ating atensiyon ng Mabuting Balita sa pagsusulit na ating haharapin sa wakas ng panahon. Napakahalagang paalala na lahat sumasailalim ang buong sangkatauhan sa pagsusulit kung paano natin ginagamit ang ating mga handog. (Cfr. Mt 25: 31-46)

Sa uri ng ating ‘pagtataya’ sa panahon at pagkakataong inilaan ng Diyos nakabatay ang hatol nating tatanggapin sa wakas ng buhay at sa Pangkalahating Paghuhukom sa muling pagbabalik ni Kristo. Binibigyang diin sa Pista na totoong magkakaugnay at nagkakaisa tayong lahat.

Kaya nga, angkop at nararapat lamang na alamin ang magiging bunga ng ating ugali sa iba, mabuti man o masama. Ang ‘pagtatakda ng pananagutan’ samakatuwid ang dapat isaalang-alang ngayong araw alinsunod sa saad ng Panginoon: “Anumang gawin niyo sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa Akin niyo ginawa! (Mt 25:40)

The post Dakilang Kapistahan ng Paghahari Kristo sa Sanlibutan first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *