Bigyan ng limitasyon ang paggamit ng computer

Sa panahon ngayon, isa ang computer sa pangunahing pangangailangan ng isang mag-aaral lalo na upang masanay at ma­ging computer literate, para sa research works at upang makasabay sa bilis ng pagbabago ng teknolohiya. Ngunit, dapat mayroon ding limitasyon sa paggamit nito.

The post Bigyan ng limitasyon ang paggamit ng computer appeared first on Abante News Online.

bigyan ng limitasyon ang paggamit ng computer - Bigyan ng limitasyon ang paggamit ng computer
Abante Win Gatchalian Win sa Edukasyon - Bigyan ng limitasyon ang paggamit ng computer

Sa panahon ngayon, isa ang computer sa pangunahing pangangailangan ng isang mag-aaral lalo na upang masanay at ma­ging computer literate, para sa research works at upang makasabay sa bilis ng pagbabago ng teknolohiya. Ngunit, dapat mayroon ding limitasyon sa paggamit nito.

 Tulad na lang halimbawa ng naiulat kamakailan na pagtaas ng bilang ng mga estudyanteng hindi pumapasok sa klase o tinatawag na cutting classes sa Quezon City dahil sila ay pumupunta sa computer shop o internet café habang nasa loob ng class hours. Hindi lang naman sa nasabing lugar nangyayari ito maging sa iba’t ibang lungsod din na may dikit-dikit na computer shops.

 Dalawa ang pangu­nahing rason kung bakit pumupunta ng mga computer shop ang mga estudyante—maaaring wala silang computer, walang internet o kung meron man ay mahina naman ang connection sa kanilang bahay upang gawin ang kanilang assignment o mag-research, habang ang pangalawa naman ay para maglaro ng online games.

 Mas maigi sana kung ang bawat paaralan ay may sapat na bilang ng computers o internet access sa mga paaralan upang hindi na nila kailangang lumabas pa para tapusin ang kanilang school requirements sa computer shop dahil nakokompromiso ang kanilang pag-aaral sa loob ng klasrum.

 Dahilan ito kung kaya’t itinutulak natin sa Senado ang panukalang Senate Bill No. 908 o Internet Café Regulation Act. Kapag naisabatas na ito, hindi na papayagan makapasok ng mga may-ari at nagpapatakbo ng mga computer shop ang mga menor de edad habang oras ng klase simula Lunes hanggang Biyernes.

 Sa pamamagitan ng panukalang ito, mapoprotektahan natin ang kabataan mula sa kapahamakan at kapabayaan sa pag-aaral sa pamamagitan ng paghihigpit sa regulasyon.

 Sa ating mga magulang at guro, mainam po na maging mapagmatyag sa mga panga­ngailangan ng ating kabataan. Panatilihin nating bukas ang komunikasyon at kumustahin ang kanilang pag-aaral. Kung napapansing hindi na nakakagawa ng homework, project o nakakapag-review at puro laro o social media ang pinagkakaabalahan, bigyan ng limitas­yon upang mabalanse ang kanilang oras sa lahat ng gawain o aktibidad.
 Ika nga, may panahon para sa lahat ng bagay. May nakatakdang oras para sa pag-aaral, at may nakalaang oras din naman sa paggamit ng teknolohiya.

 Mahalaga na panga­lagaan natin ang kapa­kanan, seguridad at kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kaya naman, huwag po nating hayaang maisawalambahala lang ang nangyayaring cutting classes sa ating mga paaralan.

The post Bigyan ng limitasyon ang paggamit ng computer appeared first on Abante News Online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *