Ang Sorsogon sa kuwento ng kalayaan

Hindi man madalas mabanggit sa pambansang kasaysayan, mayaman ang ambag ng Sorsogon sa ating bansa.

The post Ang Sorsogon sa kuwento ng kalayaan first appeared on Abante.

ang sorsogon sa kuwento ng kalayaan - Ang Sorsogon sa kuwento ng kalayaan
Xiao Chua Xiao Time 26 9 - Ang Sorsogon sa kuwento ng kalayaan

Hindi man madalas mabanggit sa pambansang kasaysayan, mayaman ang ambag ng Sorsogon sa ating bansa.

Sa mga naiwang pamanang pangkasaysayan, makikita ang bakas ng nakaraan. Sa mga atakeng isinagawa ng mga mangangayaw o mangungubat mula sa Timog ng kapuluan, ang isinagot ng Sorsogon ay ang ilang mga baluarte de piedra na makikita pa rin sa lalawigan. Ang pag-aangkin naman sa pananampalatayang Katoliko ay makikita mula sa mga rituwal nito na ipinagsanib ang ating kalinangan sa paglalayag at ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Peñafrancia, Ina ng Bikol, hagggang sa mga lumang simbahang bato nito, lalo ang sa bayan ng Barcelona na muling ipinatayo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas.

Nag-alay rin ang Sorsogon ng kanyang mga anak sa ating kuwento ng kalayaan. Noong Hulyo 1898, ang mga bayan ng Castilla, Magallanes, Pilar, Panlatuan at Macalaya ay nilusob at inagaw mula sa mga Espanyol ng mga kapatirang Pulahanes. Pagdating ng Agosto, nag-alsa ang mga nasa astillero ng Pilar at napatay ang administrador nito. Sa paglisan ng Espanya, dumating si Heneral Ananias Diokno sa Sorsogon noong Oktubre 1898, at nagbigay ng suporta sa pamahalaang rebolusyunaryo ang Vicario Foraneo ng Sorsogon na si Padre Jorge Barlin na noong 1906 ay hihiranging pinakaunang obispong Katoliko na Pilipino. Pinangasiwaan ni Don Macario Adriatico ang unang halalan ng pamahalaan at nahirang bilang pinuno ng lalawigan si Don Celestino Mercader at paglaon si Tinyente Koronel Amado Ayran.

Tumindig naman laban sa mga Amerikano si Tinyente Coronel Emeterio Funes na itinutring ang mga bagong mananakop na mga magnanakaw na basta-basta na lamang pumasok sa kanyang pamamahay. Ang mga tanyag na Sorsoganon na sumuporta kay Funes tulad nina Dr. Bernardito Monreal at Ysidro Fungo Gallanosa ay ipinabilanggo. Nang makipagkasundo si Funes sa mga Amerikano, ang kapatiran naman ni Francisco de la Cruz at ang grupo ni Francisco Colache ang tumindig at lumaban. Sina Padre Felipe Orense at Don Indalecio Hernandez naman ang mga kaluluwang nagpaalab sa pakikipaglaban ng mga taga-Donsol.

Sa pagpapatupad ng mga mananakop na Amerikano ng edukasyon at sistemang sibil, nagpatayo sila ng mga Paaralang Gabaldon at mga bahay pamahalaan na hanggang ngayon ay pamanang arkitektural ng lalawigan sa bansa, kabilang na ang Presidencia ng Bulan na muling ipinakumpuni ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas.

Sa iba pang bahagi ng nagpapatuloy na pakikibaka para sa kalayaan, muling nag-ambag ang mga anak ng Sorsogon. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, pinangunahan ng mga pangkat nina Gobernador Salvador Escudero at Licerio Lapus ang laban sa mga Hapones. Sa panahon naman ng pakikibaka laban sa diktadura, nagluwal ng mga martir ang Sorsogon tulad nina Cesar Gavanzo, Liliosa Hilao, Doctor ng Barrio Johnny Escandor, Antonio Ariado at Nanette Vitiago. Ang kanilang inalay na dugo ay magbibigay daan sa pambansang pagkilos sa pagpapabagsak ng rehimeng militar noong 1986.

The post Ang Sorsogon sa kuwento ng kalayaan first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *