Ang pinagmulan ng Sorsogon

Ang Sorsogon ang pinakadulong lalawigan ng Timog Kabikulan kaya naman tinatawag itong “Gateway to Southern Philippines.”

The post Ang pinagmulan ng Sorsogon first appeared on Abante.

ang pinagmulan ng sorsogon - Ang pinagmulan ng Sorsogon
Xiao Chua Xiao Time 26 7 - Ang pinagmulan ng Sorsogon

Ang Sorsogon ang pinakadulong lalawigan ng Timog Kabikulan kaya naman tinatawag itong “Gateway to Southern Philippines.”

Sa silangan, nakaharap ito sa Karagatang Pasipiko.

Sagana rin ito sa kabundukan, kabilang na ang Bundok Bulusan.

Ayon sa aklat na pinamagatang Viajes por Filipinas de Manila a Albay (1887) ni Don Alvarez Guerra ang salitang Sorsogon ay mula sa salitang Sogsogon na may salitang ugat na sogsog na ang ibig sabihin ay pagtawig sa ilog, lawa o kanal.

Ngunit hindi nagsimula sa pananakop ng mga Espanyol ang kasaysayan ng Sorsogon.

Sa mga limestone na Kuweba ng Bato sa Bacon, Sorsogon, natagpuan noong 1956 ang mga kagamitang yari sa kabibe, bato at luwad na ginawang palayok at banga at dahil dito mahihinuha na ito ay kapwa ginamit na tirahan at libingan dahil nakita rin ang isang sekundaryang libingang banga, o libingan ng mga buto matapos maagnas ang bangkay.

Sa bayan ng Pilar, 24 na libingang banga ang natagpuan kasama ng mga manik o beads na kulay dilaw, asul at berde, maging mga kabibe.

Ebidensya ito na mula 300 AD hanggang 800 AD mayroon nang matandang pamayanan noon na nakaharap sa dagat, ebidensya ng ating kulturang maritimo.

Sa kasamaang palad, hindi makakapagkuwento ang mga natagpuan at nahukay na gamit kaya ang nakasulat na mga detalye sa kasaysayan ng Sorsogon ay nagsisimula sa taong 1569 nang makarating ang explorer na si Luis Enriquez de Guzman kasama si Fray Alonzo Jimenez, OSA (Agustino) sa Gibalon sa ngayon ay bayan ng Magallanes.

Tulad nang nakagawian, nagtuturo sila ng katekismo, nagbinyag ng mga mamamayan at nakapagpatayo pa ng kapilya. Hindi maaaring hindi siya nagdiwang na misa doon kaya bagama’t hindi naitala kung kailan, itinuturing ang Gibalon na lugar ng pinakaunang misa sa Kabikulan, kundi man, ng buong Luzon.

Noong 1583, maaatasan ang mga Pransiskano na silang magpalaganap ng Katolisismo sa Sorsogon. Pagdating ng panahon, maitatatag ang mga parokya at ang mga pueblo, una na rito ang Casiguran noong 1600.

Ang batayan din ng mga naging pueblo ay ang mga dating banua ng mga sinaunang bayan.

Naging mahalaga ang Sorsogon sa Kalakalang Galyon dahil nagkaroon ng Astillero Real o pagawaan ng galyon dito noong 1610. Mga barkong ginamit din sa mga digmaan ng Espanya laban sa mga Olandes.

Ang paggawa ng mga barkong ito ay naging pahirap sa mamamayan, ngunit nagluwal din ng isang mahalagang industriya sa Sorsogon, ang pagawaan ng mga lubid gamit ang abaka.

Hindi lahat ay tumanggap ng pananakop. May mga namundok at bumalik sa dating kaayusan at relihiyon at tinawag silang mga “remontados” at “tingguianes” ng mga nasa patag. Ang pag-aalsa ni Sumuroy sa Samar noong 1646-1650 ay lumaganap din hanggang Sorsogon.

Pagdating ng panahon, mag-aambag ang Sorsogon sa kuwento ng kalayaan ng bansang Pilipinas.

The post Ang pinagmulan ng Sorsogon first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *