Ang pagbagsak ng brutal

Ngayon, Setyembre 22, guguni­tain ang tunay na anibersaryo ng proklamasyon ng Batas Militar ng Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ang petsa noong 1972 nang magsimula ang mga pag-aresto sa mga kritiko ng admi­nistrasyon, pagsasara ng malayang media at pagpapaalam sa madla sa pamamagitan ng telebisyon na nagsimula na ang isang bagong yugto ng paghihigpit sa kasaysayan. Bagama’t maganda ang layunin na nakasulat na pigilin ang isang rebolus­yong komunista, dahil sa pagpapasara ng mga institusyong demokratiko tulad ng Kongreso, nagkaroon ng mga kala­bisan gaya ng pandarambong at paglabag sa karapatang pantao.

ang pagbagsak ng brutal - Ang pagbagsak ng brutal
Xiao Chua Xiao Time - Ang pagbagsak ng brutal

Ngayon, Setyembre 22, guguni­tain ang tunay na anibersaryo ng proklamasyon ng Batas Militar ng Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ang petsa noong 1972 nang magsimula ang mga pag-aresto sa mga kritiko ng admi­nistrasyon, pagsasara ng malayang media at pagpapaalam sa madla sa pamamagitan ng telebisyon na nagsimula na ang isang bagong yugto ng paghihigpit sa kasaysayan. Bagama’t maganda ang layunin na nakasulat na pigilin ang isang rebolus­yong komunista, dahil sa pagpapasara ng mga institusyong demokratiko tulad ng Kongreso, nagkaroon ng mga kala­bisan gaya ng pandarambong at paglabag sa karapatang pantao.

Panahon din ito ng pagpapatayo ng mara­ming mga kalsada at edi­pisyo ng rehimen. Nakilala ang Unang Ginang Imelda Marcos lalo na sa pagpapatayo ng mga malala­king edipisyo para sa kultura at kalusugan. Ang kanyang pilosopiya, ‘Bigger, better!’ Kilala ang mga ito, mula CCP, PICC, Folk Arts Theater, Heart Center, Lung Center, Kidney Center, Film Center at iba pa. Marami sa mga ito ay dinisen­yo ng napakahusay na arkitekto na si Leandro Locsin na naging inspirasyon ang hugis ng bahay kubo o bahay na Ifugao pero napakalaki nito at may malaking hugis na tulad ng isang blokeng parihaba. Kaya sa arkitektura, ang deskripsyon sa mga gusaling ito ay ‘brutalist’, na matuturing na isa sa mga modernistang paraan ng paggawa ng gusali. Pero naaakma naman sa katotohanang ang mga gusali at ang mga palabas at programang nakakabit sa mga gusaling ito tulad ng mga parada at paligsahan, bagama’t nakatulong sa tao, ay pantakip din sa mga kalabisan at karahasan ng diktadura.

Matapos ang na­ging gawain ng Human Rights Victim’s Claims Board na tukuyin ang mga dokumentadong biktima ng pag­labag sa karapatang pantao noong Batas Militar, marami sa mga ito ay tunay na lumaban para sa kalayaan, upang sila ay mabigyan ng kompensasyon mula sa sampung bil­yong piso na isinauling tagong yaman ng mga Marcos mula sa Switzerland, itinakda rin ng Batas Republika Bilang 10368 ang pagtatayo ng isang bantayog at museo na pangangasiwaan ng Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission na itatayo upang hindi makalimutan ng ba­yan ang aral ng kasaysa­yan. Nagkaroon ng patimpalak para sa disenyo ng gusali na nilahukan ng mga arkitekto. Kamakailan ay ibinigay ng Unibersidad ng Pi­lipinas ang isang bahagi ng kanilang lupa sa Daang C.P. Garcia sa Diliman upang patayuan ng museo.

Noong 21 Agosto 2019, inanunsyo ang nagwaging disenyo mula sa isandaang kalahok, ang ‘Fall of Brutal’ ni Mark Anthony Pait, Wendell Crispo at Mark Angelo Bonita. Isang gusaling tila isang taas-kamaong dumudurog sa brutalistang gusali na mukhang Cultu­ral Center, na simbolo ng isang brutal na rehimen. Tatawagin itong Freedom Memorial. Nawa ay maging daan ang museong itatayo hindi ng pagbubukas ng mga lumang sugat ng nakaraan kundi ng kinakailangang pag-alala upang matuto na gumawa ng mas maginhawang bukas na sana ay wala nang pang-aapi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *