Ang ibig sabihin ng malayang patakarang panlabas

Nagsulat na ako dati tungkol sa anunsiyo ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na nais niyang ipatupad sa bansa sa kaniyang termino ang malayang patakarang panlabas (o independent foreign po­licy).

The post Ang ibig sabihin ng malayang patakarang panlabas appeared first on Abante News Online.

ang ibig sabihin ng malayang patakarang panlabas - Ang ibig sabihin ng malayang patakarang panlabas
Abante Harry Roque Ok ka Harry - Ang ibig sabihin ng malayang patakarang panlabas

Harry Roque

Nagsulat na ako dati tungkol sa anunsiyo ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na nais niyang ipatupad sa bansa sa kaniyang termino ang malayang patakarang panlabas (o independent foreign po­licy).

Hindi na bago ang mga kataga ng Pangulo, malinaw na nakasaad sa ating konstitusyon ang pagsunod ng estado sa isang malayang patakarang panlabas. (Artikulo II, Seksyon 7.) Dala ng ating patuloy na nagbabagong relasyon sa ibang mga bansa, naisip kong panahon na upang linawin natin ang ibig sabihin ng malayang patakarang panlabas.

Sa mga kapangyarihan ng ating pamahalaan na nahati sa tatlong sangay, ang pagtukoy sa mga patakarang panlabas ay nahahanay sa responsibilidad ng Sangay ng Tagapagpaganap (Excecutive Branch) na pangungunahan ng Pangulo.

Kapag sinasabing dapat ma­ging ‘malaya’ ang mga patakarang panlabas, idinidiin lamang nito na walang kahit anong bansa ang maaaring dumikta sa paraan ng pakikitungo ng bansang Pilipinas sa ibang mga bansa. Nararapat na walang ibang bansa ang may kakayahang utusan ang Pilipinas sa paraan ng pakikihalubilo nito sa ibang mga estado.

Pakiramdam ko na dapat malinaw, dahil na rin sa mga pangyayari kamakailan lang, na ang pakikipag-away sa ibang bansa, kahit ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng kalayaan, ay hindi lamang ang nag-iisang paraan ng paggiit nito. Sa parehong konteksto, hindi maituturing na pagsuko agad ang piliin ang mapayapang pakikitungo sa mga bansang hindi natin kasundo sa politika.

Ang desisyong salbahin ang relasyon ng Pilipinas at ng ibang bansa sa kabila ng luma­laking hidwaan (tulad ng pagpapasensiya ng Pilipinas sa bansang Tsina sa kabila ng patuloy nitong pagpasok sa West Philippine Sea nang walang pahintulot) ay isa mismong ehemplo ng pagpapa­kita ng kasarinlan kahit na hindi sang-ayon dito ang marami.

Ang patuloy na pakikipag-mabutihan ng Pilipinas sa mga bansang Tsina at Estados Unidos—mga bansang kasalukuyang may hidwaang pangkalakalan—ay isa muling ehemplo ng awtonomiya kahit na ginagawa ng dalawang nasabing bansa ang lahat upang mahila ang Pilipinas sa kanilang kampo.

Naiintindihan ko kung paanong ang ganitong diplomasiya ay nakatatanggap ng maraming kritisismo. Sa mga ordinaryong relasyon, mahirap kaibiganin ang mga taong nakikipagtalo sa atin.

(Naisip niyo bang makipagsosyo sa parehong taong kinasuhan niyo ng trespassing?) Naroon din na inaasahan mong kampihan ng mga kaibigan mo ang mga kasundo mo at kagalitan ang mga kaaway mo. (Napakara­ming maaanghang na salita sa Ingles, Filipino, at iba pang mga sa­lita natin ang inilalaan sa mga taong balimbing na hindi makapili ng kakampihan).

Subalit mas masalimuot ang relasyon sa pagitan ng mga bansa kung ikukumpara sa relasyon ng ordinar­yong mga mamamayan. Sa ating kasalukuyang geopolitikal na sitwasyon, matindi ang paniniwala kong nagi­ging maingat lamang ang ating pamahalaan sa tangka nitong pakalmahin ang mga tensyon sa pagitan ng ating mga makapangyarihang karatig-bansa.

At kahit pinahahalagahan natin ang matagal nang relasyon sa ating mga kaalyado, matagal na ring tayong naging malaya sa kahit kaninong koloniya at dahil doon ay hindi tayo obligadong tularan o sundin ang kanilang mga politikal na pasya.

Sana ay isaisip natin ang lahat ng ito habang nagmamatyag sa mga susunod pang mangyayari.

The post Ang ibig sabihin ng malayang patakarang panlabas appeared first on Abante News Online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *