Ang bisita sa hatinggabi

MGA ka-Misteryo may pagkakataon bang may bumisita sa inyo sa pagtulog sa hatinggabi? Ito ang kuwentong karanasan ni Maria ng Makati nang big­la siyang magising at may nakatayo sa tabi ng kanyang kama.

The post Ang bisita sa hatinggabi appeared first on Abante News Online.

ang bisita sa hatinggabi - Ang bisita sa hatinggabi
hatinggabi - Ang bisita sa hatinggabi

MISTERYO
Rey T. Sibayan

misteryo 1 336x202 - Ang bisita sa hatinggabiMGA ka-Misteryo may pagkakataon bang may bumisita sa inyo sa pagtulog sa hatinggabi? Ito ang kuwentong karanasan ni Maria ng Makati nang big­la siyang magising at may nakatayo sa tabi ng kanyang kama.

Natakot si Maria dahil hindi siya makagalaw sa pagkakahiga at nang aktong lalapit sa kanya ang bisita ay pinipilit niyang iiwas ang kanyang mukha.
Lalaking naka-amerkanang itim, kulay puting polo at may sombrero na katulad sa pelikulang ‘Men In Black’ ang kanyang bi­sita ngunit hindi niya maaninag ang mukha.

Pinilit ni Maria na magsalita para tanu­ngin kung paano nakapasok sa kanyang silid ang lalaki at kung ano ang sadya sa kanya.

Biglang may ibinulong ang lalaki sa kanya: “Huwag kang matakot. Mag-ingat ka. Tawagin mo lamang ako. Ako ay darating.”

Ipinagtataka ni Maria kung bakit naririnig niya ang sinasabi ng lalaki gayung hindi naman bumubuka ang kanyang bibig.

Nagpumilit sumi­gaw si Maria para humingi ng saklolo sa kanyang kapatid na nasa katabing silid ngunit tila walang boses na lumalabas sa kanyang bibig.
“Maria ‘wag kang matakot, hindi ako kaaway. Isipin mo lang ako darating ako ‘pag kailangan mo ng tulong.” sabi pa ng la­laki na unti-unting naglaho sa paningin ni Maria.

Biglang buma­ngon si Maria, nahihilo kaya’t minabuti niyang maupo muna sa gilid ng kanyang kama.

Palaisipan sa kanya ang sinabi ng la­laki at wala siyang kilalang tao na ganun ang hitsura. Bagaman tila paulit-ulit niyang naririnig ang sinabi ng misteryosong lalaki.

Minabuti niyang magdasal muna nang taimtim at pagkatapos ay muli siyang humiga para matulog.

Ang nangyari kay Maria ay maaaring maranasan din ng iba ngunit depende ito sa kundisyon ng tao. Sa aking pananaw ito ay isang uri ng OBE o Out of Body Experience, patunay nito ang naranasan niyang paralysis.

Karaniwang hindi maigalaw ang anumang bahagi ng katawan dahil hindi na nakalapat sa pisikal ang astral body ni Maria.

Hindi ito maitutu­ring na near-death experience dahil wala naman sa bingit ng kamatayan si Maria.

Ang payo ko sa sinumang makaranas ng OBE o astral projection ay maging kalmado lang dahil hindi ito nangangahulugan ng kamatayan.

Kung may nakita kayong nilalang sa ganitong karanasan tulad ng kay Maria ay mas mabuting alamin kung bakit siya nagpakita sayo.

Ngunit mainam din na mag-ingat dahil may mga nilalang na sadyang masama ang intensiyon. Magdasal lagi bago matulog.

Maaari po kayong mag-share ng inyong nakakatakot na karanasan. Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang FB page:Misteryo Pilipinas maging ang website: www.reytsibayan.com.

The post Ang bisita sa hatinggabi appeared first on Abante News Online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *