Sampalan na! National Slap Your Annoying Coworker Day ngayong Oktubre 23

Handa na ba ang mga kamay at pisngi mo, workmate?

sampalan na national slap your annoying coworker day ngayong oktubre 23 - Sampalan na! National Slap Your Annoying Coworker Day ngayong Oktubre 23
slap - Sampalan na! National Slap Your Annoying Coworker Day ngayong Oktubre 23

Handa na ba ang mga kamay at pisngi mo, workmate?

Tuwing Oktubre 23, ginaganap ang hindi opisyal na holiday na National Slap Your Annoying Coworker Day.

Pwedeng manampal ng isang tao kada isang oras, pero pwede ring manampal sa kada offense. Tiyakin lang mag-ingat dahil hindi lahat, pwedeng sampalin.

“If your supervisor tries to intervene, you can slap him/her, too — just bear in mind there may be consequences,” saad ng National Today.

Dineklara ito ng website na National Today, at unang hinango sa pagsampal ng teenager na si Ann Blyth sa nanay niyang si Joan Craford sa pelikulang “Mildred Pierce” noong 1945.

Ilan sa mga nirekomendang gawain ngayong araw ng website ay pagsasanay ng estilo ng pagsampal at pagsasanay sa ibang katrabaho kung paano manampal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *