Influencer

Bagamat matandang salita na ang ‘impluwensya’ o influence sa Ingles, ngayon lamang panahon ng malawakang paggamit natin sa social media nauuso ang salitang ‘influencer’.

influencer - Influencer
Joselito Delos Reyes Talas Salitaan 13 - Influencer

Bagamat matandang salita na ang ‘impluwensya’ o influence sa Ingles, ngayon lamang panahon ng malawakang paggamit natin sa social media nauuso ang salitang ‘influencer’.

Kaiba sa mga personalidad sa pelikula at showbiz na karaniwang nag-eendorso ng mga produkto at serbisyo, ang mga influencer ay naging tanyag dahil sa pagiging eksperto sa isang larangan. Hindi sila mga artista. May ibang pangkaraniwan nga lang ang hitsura; ang ibig kong sabihin ay hindi mukhang pang-matinee idol. Hindi rin sila madalas makita sa mga palabas sa telebisyon, patalastas, o sanaglalakihang billboard sa highway. Simple lang ang karamihan sa kanila.

Naging tanyag ang mga influencer dahil sa kanilang kabihasaan sa larangan o sektor o industriyang kinabibilangan. Halimbawa, isang indibidwal na magaling sa information technology o IT na magaling din magpaliwanag sa karaniwang tao gamit ang social media. Nagagawang maipaliwanag ang isang complex na isyu sa teknolohiya sa paraang madaling maintindihan.

Alam naman natin na mahirap intindihin ang sociolect o ang diyalekto ng isang partikular na social o industrial sector gaya ng sa IT, kaya naman, may iba sa ating tumututok sa ibang influencer na maaaring nagre-review ng bagong gadget, para sa desisyon kung bibili o hindi. Kung ano ang magaling na produkto, kung ano ang napapanahon o ang teknolohiyang paparating pa lamang.

Maniniwala tayo dahil bihasa ang influencer na ito. Influencer siya dahil sa naiimpluwensyahan ang desisyon ng iba. Kaya naman, kagaya ng mga tanyag na artista, may ilang mga influencer din na kinukuha para mag-endorso ng produkto o serbisyo na karaniwang makikita sa kanilang mga video logs o vlogs.

Ang mga paksa ng vlog ay may kinalaman naman sa iba’t ibang larangan. Lahat halos ng espesyalisasyon sa buhay na matatagpuan sa internet, may influencer na namamayagpag.

Ang balidasyon ng influencer ay nasa dami ng sumusubaybay o followers. Ngunit hindi lamang dahil sa dami ng social media follower; dapat ang influencer ay kinikilala rin ng kaniyang industriyang kinaaaniban. Paano ito? Iyong binanggit ko kaninang influencer ng mga gadget, minsan, binibigyan o pinahihiram ng mga produkto mula sa mismong kompanya para lamang ipasubok o ipa-review sa influencer. Dahil sa kanilang inaakalang kapangyarihan kaya minsan, may mga influencers na nasosobrahan sa yabang. Nagiging arogante at lagi nang nagmamamalaki dahil nga naman sa kanilang natuklasang kasikatan.

Napag-uusapan din lang ang salitang ‘influencer’, alam ba ninyong ang tunay na ibig sabihin nito ay mula sa salitang Latin na ‘influentia’ o literal na pagdaloy papapasok o inflow sa Ingles. Gayunman, walang dumadaloy maliban sa kaisipan, ang paraan ng impluwensya, kaya nagkaroon ito ng ibang kahulugan.

Ito rin ang dahilan kung bakit ‘influenza’ o flu ang tawag sa sakit. Sa paniniwalang ‘daloy’ o flow ito mula sa lamig ng hangin o tubig patungo sa tao.

Hindi naman malinaw kung bakit nagkaroon tayo ng salitang ‘trangkaso’ bilang salin sa sakit na ito. Ang trangkaso ay mula sa Español na ‘trancazo’ na ang ibig sabihin ay pagpalo o paghambalos nang malakas. Maaaring dahil sa nararamadaman nating sakit ng katawan kapag may trangkaso kaya nagamit ang salitang ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *